Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
5.-Jan-2013 04:54 pm - gluži manas domas :)
[info]volodihin formulē savu viedokli par plikadīdu vidē (no kuriem nekad neviens nebūs bagāts) populārām tēmām: "Ну, Депардье... Ну и что? Я не очень понимаю, по какой причине у нас столько внимания уделяется вопросам тактики ухода от налогообложения, применяемой богатыми людьми Западной Европы? "Где твой дом - и где Кура!"
This page was loaded Jan 18. 2018, 11:42 am GMT.