Sātana advokāta piezīmes
skepse un infantilitāte
Jūlijs 9., 2023 
10:22 am - sabiedrības šķelšana 1919. gada ziemā
1919. gada ziemā latviešu rīdīšana pret vācbaltiešiem Pagaidu valdības vārdā pieņēma tik asas izpausmes, ka pat Ulmanis, kurš 1. martā atgriezās no Eiropas, nobijās no pārmērībām un lika Goldmaņa-Paegles grupas izlīmētās proklamācijas steigšus noplēst.
----
LVVA, 5479. f., 1. apr., 55. l., 143. lp.
This page was loaded Dec 8. 2023, 12:15 pm GMT.