Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
This page was loaded Jun 27. 2016, 6:01 pm GMT.