Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
This page was loaded Jul 30. 2016, 8:27 am GMT.