pesimisms, skepse un infantilitāte
es no malas, pats par sevi
pēdējais 
27.-Jan-2014 01:18 pm - Vēstures zinātnes un bioloģijas paralēles
Vēstures zinātne savā ziņā ir visai tuva bioloģijai. Arī tā no eksaktajām zinātnēm atšķiras ar līdzīgām pazīmēm - nav iespējams noformulēt fundamentālu teoriju ar nelielu skaitu universālu likumu. Pirmkārt, gluži vienkārši tāpēc, ka iespējams, šādu universālu likumu dzīvajā dabā nemaz nevar būt – evolūcija neizbēgami saistīta ar milzumu nejaušību un gēnu fluktuāciju kombināciju neparedzamību, kas rada varen krāšņu analizējamu ainu pagātnē, taču nefiksējamu universāli šobrīd un nākotnē. Iespējams, cerība atrast pētāmo sarežģīto procesu pamatā dažus elementārus pamatprincipus ir kļūdaina, jo šīs sarežģītības pamatā ir nevis principi, bet nejaušības, kuras nemitīgi veido jaunas un jaunas kombinācijas, kuras praktiski neatkārtojas, jo mainījusies ir vide, kuros procesi noris. Otrkārt, mūsdienu zinātniskā prakse aizvien retāk nodarbojas ar hipotēžu izvirzīšanu, bet vairāk ar aprakstošo un prognozējošo (skaidrojošo) instrumentu radīšanu. Iegūtajiem modeļiem nav nepieciešams teorētiskais pamatojums un tiem maz kopēja ar realitāti, taču tie ļoti precīzi skaidro objektu uzvedību un motīvus kādā šaurā aspektā. Treškārt, iespējams, abās šajās zinātnēs tuvākajā laikā būs nepieciešams pārskatīt (paplašināt) zinātniskās metodes kritērijus un pašu koncepciju, kas ir „laba“ zinātne.

Vismaz biologi uz ko tādu sāk sliekties: http://embor.embopress.org/content/9/12/1163
3.-Aug-2013 09:25 pm - Hannai - bēdz! :)

Сегодня я хотел бы рассказать о такой разновидности преподавателей, как «девочка-отличница». Да-да, не студентов, а именно преподавателей, вы не ослышались. Дело в том, что, по моим наблюдениям, явление это становится все более распространенным. Причем распространенным до такой степени, что уже начинает становиться опасным. Опять же, оговорюсь, что речь поведу о гуманитарных вузах. Как у технарей – не знаю, но будет очень интересно узнать.

Слово «девочка» я взял в кавычки по двум причинам. Во-первых, принадлежать к этому виду могут преподаватели обоего пола. Однако девять из десяти – все-таки женщины. Во-вторых, на данный момент некоторые из них уже глубоко пенсионного возраста.

гендеризм )

21.-Mar-2013 09:18 pm - diskusija ”Zinātnieks un/vai politika”
http://www.naba.lv/zinas/t/19803/
19.-Mar-2013 02:21 pm - manuprāt skaisti pateikts, kaut varbūt mazliet par asu
Jūzeris Mos_art's manuprāt skaisti izsakās (it sevišķi par to tanka torni), kaut varbūt mazliet par asu:
"Диссертации ведь пишутся не для публики и даже не для чтения, а для защиты. Защита выстраивается путём выпаривания из материала всего человеческого, живого, влажного, и армирования каждой страницы стальной сеткой ссылок. Это делает материал обтекаемым как башня Т-34 - не за что зацепиться критическому снаряду, и прочным - так как любой тезис или фактик высказан не конкретным Юрь Германовичем, а неким (наверное уже и подохшим), Джеральдом Паркинсоном, в кафедеральном сборнике монреальского коллоквиума 1974 года. После защиты такие вещи принято прятать. (..) Если же решено издать, на кураже от степенюшки, то надо бы как-то адаптировать труд для случайных читателей. Нужен ли 50-страничный обзор литературы, начиная с 1860 года и полностью лишенный каких-либо филологических достоинств? Это старинный институтский обычай - распушить павлиним оперением свою начитанность, принести своим хозяевам (которых у историка на окладе ох как много) тушки мёртвых мышей, доказывая что зарплата платится не зря. И потом продублировать всю историографию в конце на 10 страницах. Нужны ли ссылки на источники, все эти многочисленные ибиды, которые занимают на каждой странице по 2-4 сантиметра места, причём ссылками подкрепяется, как это обычно бывает, факт впадения миссисипи в мексиканский залив. (..) Когда множеством ссылок подкрепляют какие-то слабо формализованные вещи (а не табличку производства танков, например) то это производит удручающее впечатление сирого и убогого ментального инвалида, опутанного костылями, палками, подпорками и висящими шнурами капельниц. А как же духъ и разум?"
6.-Sep-2012 02:50 pm - par patronāžu un zinātni
Interešu tēmas zinātnes vēstures pētniecībā laika gaitā mainās, gluži kā pati zinātne. XX gs. 70. gados aktuālas bija Kūna (Thomas Samuel Kuhn, 1922.-1996.) paradigmas, bet pirms tam - 30.-40 gados, - apsprieda Koirē (Alexandre Koyré, 1892.-1964.) idejas. T.i. zinātnes vēsture bija ideju pētniecības vēsture, zināmā mērā filosofijas apakšnozare, jo atradās virs "parastās" zinātnes - vēsturnieks centās izvilkt un konkretizēt idejas, kuras vadījušas zinātniekus, kuri tās centušies iemiesot, vai arī centās separēt no iepriekšējo zinātnieku kopējās ideju masas tās idejas, kuras ietekmēja attīstības vadlīnijas, taču kuras paši zinātnieki kā acīmredzamas praktiski neapsprieda. Vēl pirms tam bija Duema (Pierre Maurice Marie Duhem, 1861.-1916.) laiks, kad uzskatīja, ka nekādas "zinātnes revolūcijas" nav bijis, jo gluži vienkārši kopš XII gs. sholastikas uzvaras Eiropā pamazām tika uzkrātas visas iespējamās zināšanas - astronomijā, matemātikā, u.c., - kuras galu galā izveidoja pietiekamu "kritisko masu", lai rastos mūsdienu zinātne. Pēc tam bijusi revolūcija zinātnes vēsturē, kas izpaudās ar alķīmijas un visādu tur rozenkreiceru t.tml. marginālu parādību iekļaušanu tēmā. Bija pozitīviskā vēsture un eksperimenta vēsture. Mūsdienās vēstures zinātne, cik nu varu spriest, vairāk ir sociāla - pievēršas zinātnieku sociālajiem tīkliem, reitingiem, paziņu videi, korporatīvajām saitēm un "blatam".

daži_interesanti_citāti )
This page was loaded Apr 18. 2014, 6:51 pm GMT.