Sātana advokāta piezīmes
skepse un infantilitāte
pēdējais 
21.-Aug-2014 10:15 pm - par vēstures izpratni domājot
Labs kamrāds no Baltkrievijas savulaik man trakstīja šīs rindas, kuras saglabāju, jo tās šķita ļoti tuvas un saprotamas. Tikai vārda "Baltkrievija" vietā es rakstītu "Latvija":

"Марксистская методология в её советском варианте умерла, вузовские и школьные учебники по белорусской истории превратились в свалку фактов, интересных не своим содержанием, а своим количеством. К тому же эти факты представляли собой смесь из остатков советских нарративов и элементов “национальной концепции”, не приправленную никаким анализом. Появлению новых исследований мешала политика власти, использовавшей историю, как ресурс для аргументации при обделывании своих манипуляций. Кроме этого, история Беларуси репрезентировалась невыносимо локально, она выглядела изъятой из каких-либо контекстов, это была история страны, которая гуляет сама по себе.
Я не люблю историю своей страны (и постановка вопроса об этом кажется мне спекулятивной), но я её стараюсь понять, и я люблю, когда я её понимаю. Мне не нравится излишний пафос, который вкладывается в процесс понимания истории, потому что этот пафос мешает мышлению, что и наблюдалось сразу после обретения страной независимости. Ко всему прочему, нельзя, как мне кажется, слепо любить то, на что ты часто совершенно не можешь повлиять, а вот оно очень даже может. Вот я всё время говорю о любви к истории, но, например, меня давно интересует ещё один такой же спекулятивный вопрос: а можно ли любить народ своей страны? Я не совсем понимаю, о чём в данном случае идёт речь, о каком народе, наверно, о такой большой массе людей, живущей в немного патриархальной, патерналистской и изолированной атмосфере страны, и меня это не умиляет, потому что я знаю, что милая сердцу патриархальность может быстро превратиться в агрессивность."
3.-Aug-2013 09:25 pm - Hannai - bēdz! :)

Сегодня я хотел бы рассказать о такой разновидности преподавателей, как «девочка-отличница». Да-да, не студентов, а именно преподавателей, вы не ослышались. Дело в том, что, по моим наблюдениям, явление это становится все более распространенным. Причем распространенным до такой степени, что уже начинает становиться опасным. Опять же, оговорюсь, что речь поведу о гуманитарных вузах. Как у технарей – не знаю, но будет очень интересно узнать.

Слово «девочка» я взял в кавычки по двум причинам. Во-первых, принадлежать к этому виду могут преподаватели обоего пола. Однако девять из десяти – все-таки женщины. Во-вторых, на данный момент некоторые из них уже глубоко пенсионного возраста.

гендеризм )

28.-Okt-2011 06:00 am - neviens nemīl, neviens nesaprot
Principā Latvijas (ko pamatā te saprot tikai un vienīgi kā latviešu) vēsture pasaulē nevienam nav un nebūs vajadzīga un neinteresēs vairāk kā sāmu ziemeļbriežu ganu vēsture, kamēr vien dievzemītes vēsturnieki paši nevēlēsies stāstīt pasaulei par savu specifiku, un, galvenais, neiemācīsies to darīt pasaulei saprotama - kā minimums poststrukturāla vai postkoloniāla, - diskursa ietvaros.

Kas interesanti - tā kā šobrīd nav kāda viena vēstures zinātnes "centra", kas noteiktu Zināšanu pieaugsmes pamatvirzienus, ir iespējami visdažādākie fenomeni, tai skaitā arī interesants un nozīmīgs pienesums no Baltijas jūras austrumkrasta. Teorētiski ir iespējams.
16.-Mar-2011 09:50 am - Homo ludens - par zinātnes lomu sociumā
Pirmssākumos zinātnei bija trīs pamatfunkcijas. Pirmkārt tā bija cilvēka audzināšana, pedagoģiskā funkcija (reliģijas izspiešana no apziņas, augstākās tikumības un objektivitātes oreola piešķiršana zinātnei, absolūtā godīguma un nesavtīguma tēls, zinātniskā pasaules uzskata iepotēšana u.tml.). Otrkārt tās bija jaunu zināšanu iegūšana, apkopošana un uzkrāšana. Un visbeidzot - šo zināšanu izmantošana tehnoloģiju attīstībā, tā teikt, cilvēces labā, civilizācijas progresa veicināšana.

Pašā sākumā, t.i. vēl XVII gs. šo pamatfunkciju savstarpējās proporcijas kopējā devumā bija aptuveni 8:4:1. Vislielākā loma tika piešķirta zinātniskā pasaules uzskata popularizēšanai, tad zināšanu vairošana, un vairāk kā blakne nāca tehnoloģiju attīstība. XX gs. industriālajā sabiedrībā līdz ar vispārēju tehnoloģiju progresu šīs proporcijas strauji mainījās uz aptuveni 1:8:8. T.i. izglītošana nostabilizējās daudzmaz izstrādātas izglītības sistēmas ietvaros, bet pamatakcents tika likts uz jaunu zināšanu iegūšanu un to realizēšanu jaunās tehnoloģijās. Procesam turpinoties, zinātnes loma izglītībā sarūk acīmredzami, ievērojami samazinās arī jaunu teorētisko zināšanu ieguves vērtība, toties ievērojami aug zinātnes kā jaunu tehnoloģiju ieviesējas loma. Var jau atmest ar roku: lai jau aug. Normāls process. Viss mainās. Taču tomēr te ir arī pāris zemūdens akmeņi. XIX-XX gs. zinātne bija viens no sabiedrību cementējošiem pamatelementiem, bet pati (Rietumu) sabiedrība savā pasaules skatījumā zinātcentriska: sociālos ideālus deva zinātne, idejas deva zinātne, uzvedības modeļus utt. Ja vajag ko uzzināt, tad dabisks jautājums bija: no kura? Ja vajag ko mainīt, veikt - kurš pateiks, kā? Zinātne gan vērtēja, gan tiesāja, gan ceļu rādīja. Bet ja separācijas procesā zinātnei paliek tikai viena pamatfunkcija - radīt jaunas tehnoloģijas, - tad redzam, ka šī postindustriālajā sabiedrībā tās loma strauji kļūst šauri specializēta. Bet tas jau ir pavisam kas cits, salīdzinot ar līdzšinējo. Nu jau mums ir darīšana vairs ne ar sociālu, sabiedrību virzošu fenomenu, bet gan tikai ar specializētu ekonomikas piedēkli. Kāda varētu būt proporcija šobrīd? 1:20:600? 1:52:1560? ...2067?

Tukšumu izglītībā aizpildīs kas cits (zārks jau nepaliks tukšs), un arī jaunu zināšanu ieguvē, zinātnei no tās aizejot, ienāks kas cits (galu galā jaunas zināšanas var iegūt visai dažādos veidos). Kas nezinātnisks pēc definīcijas, taču pietiekami autoritatīvs, tātad sociāli nozīmīgs un ietekmīgs. Kas tas būs? Izglītībā laužas iekšā reliģija un dominē mehāniskā, "inženiertehniskā" domāšana (ja skolēnu cenšas ieinteresēt ar izziņas procesu kā aizraujošu nodarbi intelekta attīstīšanā, tad izglītības pamatā ir zinātne, bet ja absolvents ienāk pasaulē ar apziņu, ka svarīgākais ir panākumi un ekonomiskā labklājība - nemaz ne tas sliktākais mērķis dzīvē, - tad ar zinātni kā domāšanas veidu un skatījumu uz pasauli tam nav nekāda sakara), savukārt uz jaunu zināšanu ieguvi pretendē nesenas izcelsmes ezōteriskās un parazinātniskās inženiertehniskās domas tradīcijas. Un ledus jau sakustējies, piesēdētāju kungi. Vismaz man šķiet, ka visi tie indigo, valdorfismi, gešeftterapijas u.tml. fenomeni ir tikai pirmās bezdelīgas. Tādi tie pīrāgi. Interesanti, vai ne?
This page was loaded Maijs 18. 2024, 4:53 pm GMT.