Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
1.-Okt-2014 09:27 am - pārdomas par akadēmisko vidi
Тема профессиональных академических норм — одна из ключевых для российского научного сообщества. Наука — это, как мы знаем из современной философии науки, явление прежде всего коммуникативное. И в зависимости от того, какие нормы и практики коммуникации в ней господствуют, будет формироваться качество как научного сообщества, так и тех продуктов, которые она производит. Есть мнение, что российская наука сильно отстает от зарубежной — я лишь отчасти с этим согласен. Знаю множество своих российских коллег, относящихся к разным поколениям, уровень которых по меньшей мере ничуть не хуже, чем у зарубежных. Но вот чего у нас действительно не хватает, так это нормальных практик научной коммуникации, научной мобильности. Например, мы склонны игнорировать свой непосредственный дискуссионный контекст коммуникации: ученые ссылаются и полемизируют (обычно заочно) с произвольно выбранными собеседниками, с какими-то теориями, которые возникли давно и совсем в другом контексте, но при этом совершенно игнорируют свой непосредственный научно-коммуникативный контекст.

...Феномен интеллигенции, который сформировался в позднесоветский период и к которому у нас с некоторой периодичностью пытаются адресоваться в публичном пространстве, сегодня практически невозможен. Он возник в конце XIX — начале XX века в среде разночинцев, а затем, мутировав, воспроизвелся в советский период и представляет собой, обобщая, некий секуляризованный клир, то есть группу нерелигиозных людей, воспринимаемую прочим обществом как носительница некоторого морального авторитета. С учетом современных изменений в распространении образования, специфики медийной среды, распространением этического эмотивизма и пр. такие претензии определенной группы были бы сегодня пустой самонадеянностью. Понятие «интеллектуал» — оно более подходящее. Интеллектуал — это позиция, возникшая из гибридизации двух ролей: с одной стороны, доступ к современному знанию и, с другой стороны, присутствие в публичном коммуникативном пространстве. К сожалению, в России ситуация с интеллектуалами скверная.
14.-Jul-2014 12:25 pm - par pārliecību un patiesību
"CIlvēka pirmā reakcija uz jebkuru jaunu informāciju ir nevis šaubas vai neitralitāte, bet gan tikai ticība/neticība. Iespējams, tās ir evolūcijas sekas: indivīdi, kuri uzrāpās kokā, tikko kā izdzirdēja tīģera rūcienu, izdzīvoja un savus uzvedības modeļus nodeva tālāk pēcnācējiem, savukārt skeptiķus/pārbaudītājus tīģeris apēda. (..) CIlvēki skeptiski uztver jaunu informāciju tikai tad, ja tā ir pretrunā viņu pārliecībai, bet nekritiski notic, ja tā atbilst šai pārliecībai. Tikai ar to viņi atšķiras no "naivajiem" bērniem: gluži vienkārši pieaugušajiem ir vairāk uzkrātu pārliecību. (..) Ja jaunā informācija ir pretrunā pārliecībai, ļaudis lielāko tiesu izvēlas savu pārliecību pat tad, ja jaunā informācija ir patiesāka. Ja šī jaunā informācija nāk no zinātnes aprindām, ļaudis drīzāk sāks apšaubīt zinātni, nevis savu pārliecību. Attiecīgi, skepse nebūt nav norma, bet gan drīzāk izņēmums, jo prasa mentālu piepūli pārliecības pārvarēšanai un koriģēšanai. (..) Psiholoģijas studentiem tika dots uzdevums par ceļu satiksmes negadījumu, kurā avarējis autobuss. Sākotnēji tika teikts, ka autobuss bijis pilns ar pensionāriem. Pēc tam uzdevums tika mainīts: esot ieviesusies kļūda, nekādu vecūkšņu tur neesot bijis, bet braukusi hokeja komanda. Pat tie studenti, kuriem tika ieteikts pievērst uzmanību detaļām, atzīmējot pareizās atbildes, norādīja "daļai pasažieru to fiziskā vārguma dēļ bijis grūti izkļūt no autobusa". (..) T.i. pat ja saprotat, atceraties un ticat izmaiņām informācijā, sākotnējā melīgā informācija turpina jūs ietekmēt. (..) Nav jēgas censties ļaudis pārliecināt, ka viņu pārliecība ir aplama un tie runā absolūtas muļķības - tas būs velti, kaut jūsu rīcībā būs neapgāžami fakti un dzelžaina argumentācija. Vienīgā iespēja ir "piemērot" jūsu sniegto informāciju tai, kurai viņi līdz šim ticējuši. Bet tad pamazām, pakāpeniski to papildināt. Un nevajag brīnīties, ja atkal kāds cels gaismā veco pārliecību - tā nu tās cilvēka smadzenes iekārtotas."

Via: http://top.oprf.ru/blogs/222/6318.html
27.-Jan-2014 01:18 pm - Vēstures zinātnes un bioloģijas paralēles
Vēstures zinātne savā ziņā ir visai tuva bioloģijai. Arī tā no eksaktajām zinātnēm atšķiras ar līdzīgām pazīmēm - nav iespējams noformulēt fundamentālu teoriju ar nelielu skaitu universālu likumu. Pirmkārt, gluži vienkārši tāpēc, ka iespējams, šādu universālu likumu dzīvajā dabā nemaz nevar būt – evolūcija neizbēgami saistīta ar milzumu nejaušību un gēnu fluktuāciju kombināciju neparedzamību, kas rada varen krāšņu analizējamu ainu pagātnē, taču nefiksējamu universāli šobrīd un nākotnē. Iespējams, cerība atrast pētāmo sarežģīto procesu pamatā dažus elementārus pamatprincipus ir kļūdaina, jo šīs sarežģītības pamatā ir nevis principi, bet nejaušības, kuras nemitīgi veido jaunas un jaunas kombinācijas, kuras praktiski neatkārtojas, jo mainījusies ir vide, kuros procesi noris. Otrkārt, mūsdienu zinātniskā prakse aizvien retāk nodarbojas ar hipotēžu izvirzīšanu, bet vairāk ar aprakstošo un prognozējošo (skaidrojošo) instrumentu radīšanu. Iegūtajiem modeļiem nav nepieciešams teorētiskais pamatojums un tiem maz kopēja ar realitāti, taču tie ļoti precīzi skaidro objektu uzvedību un motīvus kādā šaurā aspektā. Treškārt, iespējams, abās šajās zinātnēs tuvākajā laikā būs nepieciešams pārskatīt (paplašināt) zinātniskās metodes kritērijus un pašu koncepciju, kas ir „laba“ zinātne.

Vismaz biologi uz ko tādu sāk sliekties: http://embor.embopress.org/content/9/12/1163
3.-Aug-2013 09:25 pm - Hannai - bēdz! :)

Сегодня я хотел бы рассказать о такой разновидности преподавателей, как «девочка-отличница». Да-да, не студентов, а именно преподавателей, вы не ослышались. Дело в том, что, по моим наблюдениям, явление это становится все более распространенным. Причем распространенным до такой степени, что уже начинает становиться опасным. Опять же, оговорюсь, что речь поведу о гуманитарных вузах. Как у технарей – не знаю, но будет очень интересно узнать.

Слово «девочка» я взял в кавычки по двум причинам. Во-первых, принадлежать к этому виду могут преподаватели обоего пола. Однако девять из десяти – все-таки женщины. Во-вторых, на данный момент некоторые из них уже глубоко пенсионного возраста.

гендеризм )

21.-Mar-2013 09:18 pm - diskusija ”Zinātnieks un/vai politika”
http://www.naba.lv/zinas/t/19803/
19.-Mar-2013 02:21 pm - manuprāt skaisti pateikts, kaut varbūt mazliet par asu
Jūzeris Mos_art's manuprāt skaisti izsakās (it sevišķi par to tanka torni), kaut varbūt mazliet par asu:
"Диссертации ведь пишутся не для публики и даже не для чтения, а для защиты. Защита выстраивается путём выпаривания из материала всего человеческого, живого, влажного, и армирования каждой страницы стальной сеткой ссылок. Это делает материал обтекаемым как башня Т-34 - не за что зацепиться критическому снаряду, и прочным - так как любой тезис или фактик высказан не конкретным Юрь Германовичем, а неким (наверное уже и подохшим), Джеральдом Паркинсоном, в кафедеральном сборнике монреальского коллоквиума 1974 года. После защиты такие вещи принято прятать. (..) Если же решено издать, на кураже от степенюшки, то надо бы как-то адаптировать труд для случайных читателей. Нужен ли 50-страничный обзор литературы, начиная с 1860 года и полностью лишенный каких-либо филологических достоинств? Это старинный институтский обычай - распушить павлиним оперением свою начитанность, принести своим хозяевам (которых у историка на окладе ох как много) тушки мёртвых мышей, доказывая что зарплата платится не зря. И потом продублировать всю историографию в конце на 10 страницах. Нужны ли ссылки на источники, все эти многочисленные ибиды, которые занимают на каждой странице по 2-4 сантиметра места, причём ссылками подкрепяется, как это обычно бывает, факт впадения миссисипи в мексиканский залив. (..) Когда множеством ссылок подкрепляют какие-то слабо формализованные вещи (а не табличку производства танков, например) то это производит удручающее впечатление сирого и убогого ментального инвалида, опутанного костылями, палками, подпорками и висящими шнурами капельниц. А как же духъ и разум?"
This page was loaded Okt 9. 2015, 3:13 pm GMT.