Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
pēdējais 
This page was loaded Sep 28. 2016, 8:04 pm GMT.