Sātana advokāta piezīmes
skepse un infantilitāte
Jūlijs 18., 2023 
09:29 am - dabas katastrofu skaits samazinās
Līdz 1960. gadiem dabas katastrofu skaitu pasaulē neviens speciāli neuzskaitīja, līdz ar to par tām neviens neko daudz nezināja. Tikai 1973. gadā Beļģijā izveidoja Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) , kas šobrīd ir nopietnākā šīs jomas pētniecības iestāde pasaulē. Nupat nācis klajā tās izdevuma “CRED Crunch” jubilejas numurs ar rezultātu kopsavilkumu.

Izrādās, ka dabas katastrofu skaits kopš 20. gs. beigām samazinās, un 2021. gadā to bijis pusotru reizi mazāk, nekā 1990. gadu beigās. Dabas katastrofu galvenie cēloņi - cikloni, plūdi un ugunsgrēki - pasaulē vērojami arvien retāk. Krītas ne tikai tropu ciklonu frekvence, bet arī to kopējā enerģija. Pēdējā desmitgade uzrāda zemāko dabas katastrofu upuru skaitu laika vienībā visā novērojumu vēsturē (turklāt ne tikai uz vienu iedzīvotāju, bet arī absolūtos skaitļos).

Tas ir pretrunā ar ikgadējiem ANO ziņojumiem, kas saprotams - EM-DAT (The Emergency Events Database) izveidoja tikai 1988. gadā, un pirmie gadi tika veltīti katastrofu datu apkopošanu un sistematizēšanu - līdz ar reģistrācijas uzlabošanos, pieauga reģistrēto dabas katastrofu skaits. Gadsimta pēdējā ceturtdaļā, kad reģistrācija jau bija pietiekami korekta, redzams, ka katastrofu skaits samazinās.

Via: https://reliefweb.int/report/world/cred-crunch-newsletter-issue-no-71-july-2023-special-edition-happy-birthday-cred
This page was loaded Dec 8. 2023, 11:01 am GMT.