pesimisms, skepse un infantilitāte
es no malas, pats par sevi
pēdējais 
15.-Okt-2014 08:38 am - par sievietēm
саратовские женщины немного отличаются от сызранских
например они не пьют сразу четыре бутылки пива а выпивают только две и несколько минут думают
тогда как московские барышни пива не пьют вообще а пьют пиноколаду из хрустального фужера предварительно сфотографировав напиток на предмет воспоминаний
в остальном и те и другие довольно демократичны и дают с примерно одинаковой скоростью примерно всем
делают они это до тридцати лет после чего погружаются в небывалое отчаяние и грусть начинают кидаться уже совершенно на каждого но к сорока заводят кошку и успокаиваются находя развлечение в настольных играх и приготовлении пирога
29.-Aug-2014 08:30 am - par literatūru un literātiem :)
За пятнадцать лет в литературе я нигде больше не видел такого количества людей закомплексованных и даже умственно отсталых, как на литературных студиях и семинарах. И это объяснимо. Неспособность ни к какой профессиональной деятельности, кроме самой низкоквалифицированной, обрекает их на занятие литературой.

Vērojot procesus, arī man šķiet, ka savi 80% no kultūras procesos iesaistītiem ļaudīm sevi kā "radošus" pozicionē tikai tāpēc, ka nav fiziski un disciplinēti jāstrādā, bet galvenais, viņi nemāk neko tādu, par ko kāds būtu gatavs maksāt. Attiecīgi, jākļūst par dzejnieku, rakstnieku, gleznotāju, muzikantu utt., lai no valsts, tb KKF barotos. Saņemt pabalstus no KKF ir pačotīgāk, nekā no VSAA, kaut sumas vienādas un princips, kāpēc maksā, arī identisks.
20.-Jul-2014 11:30 am
Tēmai savulaik jau pieskāros, taču nu interesanti palasīt nevis manus intuitīvos amatiera spriedelējumus, bet gan krietni graduētāka autora pētījumu. Runa ir par Dr.hist. Lipšas Inetas monogrāfiju "Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā 1914-1939." (Zinātne: Rīga, 2014., 622 lpp. ISBN 978-9984-879-65-9), kur izrakstīju šo to no 151.-156. lpp.; 360.-365. lpp., 392.-399. lpp. un 541.-549. lpp.

Laukos jaunie cilvēki iepazinās siena vākšanas, kartupeļu lasīšanas, rudzu un vasarāju kulšanas talkās, kurās "puiši un meitas dabūja pa īstam izmeņģēties salmu gubenī" un tuvināšanos turpināja, "ejot meitās". (..) Rakstnieks Aleksandrs Grīns 1925. gadā "meitās iešanu" devēja "par to tradicionelo mūsu tēvu un sentēvu ieražu, kura uz laukiem ir modē vēl tagad". (..)

tālāk )

5.-Jun-2014 12:15 pm - savējais un svešais varas politikā
Nupat pīpojot iešāvās prātā doma.
Viena no latviešu sabiedrības politiskā brieduma pamatproblēmām ir iesīkstējusī klišeja par “svešiem” valdniekiem, kas ir a priori negative tēli un naidīgi, jo ir “sveši”. Nu ur visi šitie: Ordenis, barons hercogs (Jēkabs tāds puslabais, jo kāds izdomājis, ka šis latviski boksterējis), cars, fīrers, genseks utt.
Attiecīgi, valsts vara tiek vērtēta tikai un vienīgi, vadoties no šī nacionālās piederības aspekta. Šis uzstādījums noved pie tā, ka “savējo” vara savā darbībā dažbrīd var būt vēl derdzīgāka (marksisti teiktu: ekspluatējošāka) par visām svešajām varām, taču cilvēks, kura pasaules skatījums balstās šādās nacionālromantiskās klišejās, nespēj no tām izlauzties un nostāties opozīcijā. Viņš gluži vienkārši nespēj konstatēt, ka vara ir viņam naidīga ar nepanesamu nodokļu slogu, klaušām un ierobežojumiem, jo tā neatbilst vienīgajam “sliktās varas” kritērijam – tā nav “sveša”.
Mūsdienās tas noslāpē jebkādu politisku iniciatīvu un liek pasīvi samierināties ar netaisnību, jo “mēs jau paši esam valsts”, tātad nav pret ko dumpoties, nav no kā prasīt ievērot spēles noteikumus.
Būs par to jāpafunktierē.
25.-Maijs-2014 07:15 am - par valodas barjeru
Lasot Klemperera "Trešā reiha valoda..." senseno derdzīgo sorosītu izdevumu, iešāvās prātā primitīva atziņa, ka kāda vienota patiesības izpratne vai ideoloģija nav iespējama kaut vai tāpēc, ka ar vienu un to pašu vārdu ļaudis, atkarībā no sava kultūras un izglītotības līmeņa pat vienas valodas ietvaros saprot ko pavisam atšķirīgu.

Gluži vienkārši atausa atmiņā situācija pirms kāda laika, kad sarunā par politisko žurnālistiku izbrīnīts konstatēju, ka vistotaļ izglītota kundze manas māmiņas gados ar jēdzienu "objektīvs" saprot nevis "neitrāls", bet gan ko tādu, kas nav pretrunā ar viņas pārliecību, taču līdz ar viņu ir pret to, kas viņai derdzas. Tb tas, kas manuprāt pilnībā atbilst "subjektīvajam". Un kamēr nav noskaidrotas šīs atšķirības izpratnē, ļaudīm šķiet, ka viņi runā par vienu un to pašu tikai tāpēc, ka lieto vienus un tos pašus vārdus, taču īstenībā katrs par savu.
27.-Apr-2014 09:43 am - Vilkači Latvijā un raganas Indijā
Kā tiešs Pietuka Krustiņa asinsradinieks, es visnotaļ atzinīgi klausos sava novadnieka Ķenča domās par man tuvu tēmu (savulaik, tālajos 80. gados, kad vēl vairāk nejēdzu no seniem laikiem, plaši izrakstījos par vilkaču tēmu):
http://lr1.latvijasradio.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/vilkachi-latvija-un-raganas-indija.a36514/

par_raganām )
27.-Apr-2014 08:50 am - par sievietēm armijā
Klikš uz bildes:
23.-Apr-2014 10:55 am - par krievu genomu - kirilica, gari un garlaicīgi
Nezinu, vai tā pīle, un cik adekvāti žurnālists atreferējis, taču šķita interesanti: Молекулярно-генетические результаты первого в России исследования генофонда титульной национальности сейчас готовятся к публикации в виде монографии “Русский генофонд”, которая выйдет в конце года в издательстве “Луч”. Журнал «Власть» приводит некоторые данные исследований. Так, оказалось, что русские – это никакие не «восточные славяне», а финны. Кстати, эти исследования в пух и прах разгромили пресловутый миф о «восточных славянах» – о том, что якобы белорусы, украинцы и русские «составляют группу восточных славян». Единственными славянами из этих трех народов оказались только белорусы, но при этом выяснилось, что белорусы – это вовсе не «восточные славяне», а западные – ибо они генетически практически не отличаются от поляков. Так что миф о «родственной крови белорусов и русских» оказался полностью разрушен: белорусы оказались фактически идентичны полякам, белорусы генетически очень далеки от русских, но зато очень близки чехам и словакам. А вот финны Финляндии оказались для русских куда генетически ближе, чем белорусы. Так, по Y-хромосоме генетическое расстояние между русскими и финнами Финляндии составляет всего 30 условных единиц (близкое родство). А генетическое расстояние между русским человеком и так называемыми финно-угорскими народностями (марийцами, вепсами, мордвой и пр.), проживающими на территории РФ, равно 2-3 единицам. Проще говоря, генетически они ИДЕНТИЧНЫ. В этой связи журнал «Власть» замечает: «И жесткое заявление министра иностранных дел Эстонии 1 сентября на Совете ЕС в Брюсселе (после денонсации российской стороной договора о государственной границе с Эстонией) о дискриминации якобы родственных финнам финно-угорских народов в РФ теряет содержательный смысл. Но из-за моратория западных ученых российский МИД не смог аргументировано обвинить Эстонию во вмешательстве в наши внутренние, можно даже сказать близкородственные, дела». Эта филиппика – лишь одна грань массы возникших противоречий. Раз ближайшей родней для русских являются финно-угры и эстонцы (фактически это тот же самый народ, ибо различие в 2-3 единицы присуще только одному народу), то странны анекдоты русских о «заторможенных эстонцах», когда русские сами этими эстонцами и являются. Огромная проблема возникает для России и в самоидентификации себя как якобы «славян», ибо генетически русский народ к славянам никакого отношения не имеет. В мифе о «славянских корнях русских» учеными России поставлена жирная точка: ничего от славян в русских нет. Есть только околославянский русский язык, но и в нем 60-70% неславянской лексики, поэтому русский человек не способен понимать языки славян, хотя настоящий славянин понимает из-за схожести славянский языков – любой (кроме русского). Результаты анализа митохондриальной ДНК показали, что еще одна ближайшая родня русских, кроме финнов Финляндии, – это татары: русские от татар находятся на том же генетическом расстоянии в 30 условных единиц, которые отделяют их от финнов. Не менее сенсационным оказались и данные по Украине. Оказалось, что генетически население Восточной Украины – это финно-угры: восточные украинцы практически ничем не отличаются от русских, коми, мордвы, марийцев. Это один финский народ, некогда имевший и свой общий финский язык. А вот с украинцами Западной Украины все оказалось еще неожиданнее. Это вовсе не славяне, как и не «руссофинны» России и Восточной Украины, а совершенно иной этнос: между украинцами из Львова и татарами генетическое расстояние составляет всего 10 единиц.

Ar latviešu ģenētisko kokteili, kurā pietrūkst tikai Austrālijas aborigēnu piešprices, gan viņu aparatūra uzkārtos un nosviltu. :)
17.-Apr-2014 04:42 pm - par šķiršanos - Синдром любовной травмы
...Любовь меняет людей, и не только в хорошую сторону. Вот, если бы каждая любовь была взаимной и счастливой. Чтобы там, как в сказке сказывается, люди жили долго и счастливо. Только в жизни всякое бывает. Иногда ничего между людьми так и не происходит, а иногда после какого-то периода взаимного существования случается разрыв. И ладно если там, «прошла любовь увяли помидоры». Т.е. чувства затухали, тлели, а потом и совсем остыли. Нередко случается все хлеще. Вдруг, посреди безмятежного счастья, один из партнеров получает удар в спину. Его, вдруг, не хотят, не любят и не желают быть с ним рядом. А может быть бывший партнер нашел кого-то другого, кто во всех отношениях лучше.
Это как жена, после 10 лет совместной жизни, ленивым воскресным утром, намазывая масло на хлеб, как бы между делом, говорит: «Помнишь Васю Пупукина? В общем, мы решили жить вместе. Вообще мы давно встречаемся, все обдумали. Так что... извини»...
This page was loaded Okt 23. 2014, 10:57 am GMT.