Sātana advokāta piezīmes
skepse un infantilitāte
par toleranci 
6.-Sep-2022 08:27 am
Tolerance un empātija (ne tās primitīvajā, līdzjūtības līmenī, bet spēja iejusties oponenta ādā un saprast viņu) ir iespējama tad, kad ir pārliecība par savu vērtību un no tās izrietošā drošības sajūta. Spēcīgs ir tolerants, jo jūtas par sevi tik pārliecināts un stabils, ka pieļauj citu viedokļu un pozīciju pastāvēšanu. Savukārt vājais jūtas apdraudēts, līdz ar to jebkādu citādību uztver kā draudus savai pastāvēšanai. Viņš paģēr toleranci tikai pret sevi, un nepieļauj citu skatījumu. Dažkārt aizdomājos, ka ja nejustos pašrealizējies un pašpietiekams, mana attieksme pret apkārtējo noteikti būtu citāda.
Comments 
6.-Sep-2022 01:48 pm
interesants nošķīrums, ka empātija dalās līdzjūtīgajā un saprašanas daļā. Var jau saprast un nejust līdzi, bet tad manuprāt tam nav nekāda sakara ar empātiju. Kamēr līdzjūtība bez saprašanas nemaz nav iespējama.
6.-Sep-2022 06:07 pm
/Kamēr līdzjūtība bez saprašanas nemaz nav iespējama. /

Gadās. Piemēram reku Adirred jūt man līdzi/ žēlo tāpēc ka es nelietoju alkoholu.
6.-Sep-2022 06:47 pm
tu slikti jūties, jo nelieto? Ja nejūties, tad taču nav emociju ar kurām līdzi jutējam saslēgties. Pateikt "man tevis žēl" vienkārši ir veids kā formulēt savu pārākumu.
6.-Sep-2022 06:51 pm
ā nu varbūt. Es biju iedomājies ka viņam liekas ka es jūtos slikti :D
7.-Sep-2022 06:26 am
Es par to, ka liela daļa ļaužu ar šo jēdzienu saprot vien tādu kā medmāsīgu līdzi jušanu cietējam vai babulīša līdzi jušanu pagalmā ieraudzītam kaķītim. To pie sevis nodēvēju par primitīvo līmeni, jo ar otra saprašanu te nav sakara.
7.-Sep-2022 11:21 pm
Ir vēl varianti. Stokholmas sindroms - dziļa empātija un pieņemšana attiecībā uz pāridarītāju par spīti nedrošibas sajūtai un atkārtotām traumām.
Un vēl variācija - netolerance var būt apzināts, amorāls spēka paņēmiens, efektīvs īstermiņā, lai iegūtu īslaicīgu virsroku.
Manuprāt, nevis spēcīgs ir tolerants, bet tolerance kā morāla rīcība izraisa spēka pieplūdumu, nes uzvaru ilgtermiņā.
This page was loaded Maijs 30. 2023, 11:00 am GMT.