Paldies par laba vēlējumiem. Uzskatiet tos par bumerangiem. [entries|archive|friends|userinfo]
aborigens

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 21st, 2023|12:34 am]
[Fonā |Vladislavs Nastavševs - Parādās mēness]

Pasaules dzejas dienā jāizvēlas dzejolis, jāpārraksta tas ar roku uz kartītes un jāuzdāvina kādam citam. Pasaules organizatori nešaubās, ka dzeju var iespiest praktiskā un noderīgā kopības radīšanas rāmī kopā ar šokolādes cepumu.
Cilvēki, kuriem es gribētu uzdāvināt ar roku rakstītu dzeju, atrodas pārāk tālu un mūsu mīla bieži vien ir bijusi un turpina būt smagnēja.

Bet ir taču ciba, vai ne.

Kad Frosts skatās uz mājas dēļiem, saka Brodskis, viņš saprot, ka koks nepavisam nebija domājis, ka paredzēts kaut kam tādam.

Deep conviction or preference can seldom
Find direct terms in which to express itself.
Today on this shingle shelf
I understand this pensive reluctance so well,
This not discommendable obstinacy,
These contrivances of an inexpressive critical feeling,
These stones with their resolve that Creation shall not be
Injured by iconoclasts and quacks. Nothing has stirred
Since I lay down this morning an eternity ago
But one bird. The widest open door is the least liable to intrusion,
Ubiquitous as the sunlight, unfrequented as the sun.
The inward gates of a bird are always open.
It does not know how to shut them.
That is the secret of its song,
But whether any man’s are ajar is doubtful.
I look at these stones and know little about them,
But I know their gates are open too,
Always open, far longer open, than any bird’s can be,
That every one of them has had its gates wide open far longer
Than all birds put together, let alone humanity,
Though through them no man can see,
No man nor anything more recently born than themselves
And that is everything else on the Earth.
I too lying here have dismissed all else.
Bread from stones is my sole and desperate dearth,
From stones, which are to the Earth as to the sunlight
Is the naked sun which is for no man’s sight.
I would scorn to cry to any easier audience
Or, having cried, to lack patience to await the response.
I am no more indifferent or ill-disposed to life than death is;
I would fain accept it all completely as the soil does;
Already I feel all that can perish perishing in me
As so much has perished and all will yet perish in these stones.
I must begin with these stones as the world began.

/On a Raised Beach, Hugh MacDiarmid (To James H. Whyte)
Link7 comments|Leave a comment

[Mar. 13th, 2023|11:02 pm]
1755. gada 1. novembrī zemestrīcē Lisabonā gāja bojā aptuveni 30 000 cilvēku un dabas katastrofa pilsētu iznīcināja gandrīz pilnībā. Zemestrīces upuru šausminoši lielais skaits un tas, ka tā notika svarīgu katoļu svētku laikā (visu svēto dienā), ierosināja Voltēru uzrakstīt poēmu "Par Lisabonas katastrofu" (Poème sur le désastre de Lisbonne), kurā viņš vērsās pret Leibnica filozofijas optimismu.
Poēmu var uzskatīt par "Kandida" (1759) ievadu. Katrs dzejā izvirzītais jautājums vismaz netieši parādās arī prozā.

Nature is silent, we appeal to her in vain;
We need a God who speaks to mankind.

La nature est muette, on l'interroge en vain;
On a besoin d'un Dieu qui parle au genre humain.

https://athena.unige.ch/athena/voltaire/voltaire-poeme-sur-le-desastre-de-lisbonne.html
Link6 comments|Leave a comment

[Mar. 11th, 2023|08:52 pm]
[Fonā |The Sisters of Mercy - More]

"taču nemaz nav tik viegli citiem nodarīt daudz ļauna, arī pašiem nepieredzot daudz ļauna. [..] pašreizējos apstākļos jums, abām pusēm, jāpadomā par to un jāatceras, cik bieži jūs abas jau bijāt lolojušas cerības, ka pietrūkst pavisam maz, lai viss notiktu pēc jūsu prāta, un ka šis "pavisam maz" ikreiz kļūst par cēloni neskaitāmām lielām ciešanām. Un tam nav beigu: tas, kas šķiet esam vecā ļaunuma gals, allaž savijas ar jauna sākumu, un šajā riņķojumā draud bojāeja..."

/Platons, Astotā vēstule
LinkLeave a comment

[Feb. 26th, 2023|07:44 pm]
Ķīniešu literatūra ir ļoti sena, tā sākas ar 12. gs. p.m.ē., bet klasiskās literatūras uzplaukums izveidojas Tana dinastijas laikā (618-907). Šajā laikā katrs izglītots cilvēks rakstīja dzejoļus un lietpratīgi orientējās literatūrā. Kad izdeva Tana dinastijas antoloģiju, tajā tika ievietoti vairāk nekā piecdesmit tūkstoši dzejoļu, ko bija sarakstījuši vairāk nekā divtūkstoš dzejnieku. Ķīnas klasiskās dzejas zelta laikmets dalās četros posmos. No tiem pats spilgtākais ir otrais no 713. līdz 766. gadam. Ievērojamākie šī perioda dzejnieki ir Li Tai-pe un Du Fu. Dzejniekam Li Tai-pe ir vairāki vārdi, īstais viņa vārds ir Li Bo. Ar šo vārdu tas pazīstams ķīniešu literatūrā. Viņam ir arī otrs vārds - Tai-bo, kas nozīmē rīta zvaigzne. Daudzās Rietumeiropas valodās dzejnieka vārds pārveidots par Li Tai-pe, piemēram, vācu. Arī latviešu, jo pirmie dzejnieka dzejoļi atdzejoti no vācu valodas. Nozīmīgākais Li Tai-pe atdzejotājs ir Rainis. Padegam ir 1933. gada tušas zīmējums "Mans draugs Li Tai Po" https://cdn.diena.lv/media/2012/03/1/large/d017cb2de9c2.jpg
[otrais dzejolis ir veltījums krii, kura neceļ ne ausu par kādu sev pienākošos dzejas krājumu]

-------------------------------------------------------------------------------
Jelanā izsūtītais raksta par saulespuķi

Man kauns: lūk, saulespuķe
Spēj aizsargāt sevi

Es nespēju to
Un klīstu še trimdā

Varbūt kādreiz,
Varbūt kādreiz atgriešanās būs.

Tad savā dārzā
Kopšu tikai puķes.


Pie vīna kausa

Un saku es tev:
- No vīna atteikties nevar. -

Pat vēsma, kas traucas un plūst,
Smejas par skaidro prātu.

Raugi kā koki,
Mūsu sensenie draugi,

Atverot ziedus,
Liecas pār rasotu zāli.

Krūmājā vālodze kliedz
Savu vienmuļo dziesmu.

Zeltotā pokālā
Zelta mēnessvaigs veras.

Tiem, kas vēl vakar
Bērna smiekliem smējās,

Šodien jau
Deniņi sirmo.

Dzeloņplūmes aug
Senajos tempļos.

Lielajā terasē
Brieži draiskojas augu dienu.

Kur augstmaņi tagad?
Tik laikam nav gala.

Ir mirstīgi visi
Vai tiešām tev noraidīt vīnu?

Atceries, draugs:
Sentēvi kapos jau guļ.

/ Li Tai-pe, no krājuma Bambusniedru ieleja
Link7 comments|Leave a comment

[Feb. 20th, 2023|10:20 pm]
[Fonā |Massive Attack, Azekel - Ritual Spirit]

"Lielu ietekmi uz Rīgas iedzīvotājiem atstāja garīgās izrādes, tā dēvētās mistērijas, kas Rīgā notika, kopš 1206. gada. Izrādes parasti norisa rātslaukumā vai kapsētā, sākotnēji latīņu valodā ar tulka palīdzību, bet vēlāk - lībiešu vai latviešu valodā. Parasti no rīta lietoja vācu, pusdienās - latviešu, bet vakaros - lībiešu valodu. Sākumā tās veidoja Rīgas Domskolas audzēkņi. Skatuve bija organizēta trīs stāvos: debesis, zeme un elle. Lugas saturu noteica priekšskars: jautrai - sarkans, sēru - balts, svinīgai dzeltens un laimei - melns. Piedalījās pāvests, ķeizari, eņģeļi (parasti mūķenes) un velni. Izrādes dalībniekus pirms izrādes svētīja bīskaps. Elle nedrīkstēja dziedāt. Bieži elles pārstāvjus apmētāja ar vecām olām vai dubļu pikām. Mistērijas Rīgā parasti tika uzvestas Pelnu dienā, kā arī citās dienās; tās norisa līdz pat XVI gs. vidum."

/ Heinrihs Strods, Latvijas katoļu baznīcas vēsture 1075.-1995., 79. lpp.
Link4 comments|Leave a comment

[Feb. 13th, 2023|08:01 pm]
[Fonā |Ben Caplan - 40 Days & 40 Nights]

Ceļš kalnā. Grūti man būt tādam nepacietīgam un ne pārāk prātīgam. Kaut kas še tomēr jāliek, citādi šajā strēķī pārvērtīšos par mežoni, kas uz visu rādīs ar pirkstu un dvesīs neartikulētas skaņas. Īsts ne vairs literārs aborigēns.
Februāra sākumā biju ceļojumā kopā ar ripp uz viņas nolūkotu koncertu Roterdamā. Pie reizes apciemojām arī bagdarama, kura tieši tajās dienas bija pārcēlusies uz šo pilsētu uzsākt jaunu dzīves posmu. Pēc tam pāris dienas uzkavējos Amsterdamā un apmeklēju Rijksmuseum, par to arī attiecīgi veiktas dažas piezīmes.

Viņi bija aizvākuši visu Vermēru. Cēla mērķa vārdā - lai piepildītu viņam veltītu lielo izstādi nākamajā nedēļā. Man tas nekādi nepalīdzēja, jo man nebija liekas nedēļas. Taču muzejā bija citi skaisti objekti. Piemēram, vēlās gotikas koka skulptūras uz kurām lūkoties un novērtēt kokgriezēju prasmi. Sv. Ursulai bija atrisuši mati kā virvju gali un ja jūs vēl būtu redzējuši to, kas vērpjas otrā pusē. (https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/BK-1975-70)
Par noņemto krāsu - daudzas krāsotās koka skulptūras krita par upuri 19.gs. antipātijām pret krāsainību un tika notīrītas. Mūsu Jūliuss Dērings jau ar tiepās ar balto krāsu virsū baznīcu interjeriem.

Patika, ka atsevišķa ekspozīcija bija veltīta Deshima salai. Japānas noslēgtība un tas, ka ilgu laiku viņi ir komunicējuši tikai ar holandiešiem, nepalika bez sekām. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Het_eiland_Deshima-Rijksmuseum_NG-NM-9346.jpeg
Osmaņu impērija un Jean Baptiste Vanmour fiksācijas no sultāna Ahmeda III apciemošanas 1727. gadā.
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/2952880--oliwia-tado/collections/intro-history-greece?ii=0&p=0
Muzejā ļoti daudzās vietās pie nosaukumiem saliktas atsauces uz verdzību. Bērni, neaizmirstiet faktorus, kāpēc tie turīgie holandieši tik turīgi. Valdnieks Viljams II jau pārdesmit gadus saņēmis petīcijas no iedzīvotājiem, ka verdzību vajagot pārtraukt, taču tās neņēma vērā utt. Domāju, vai man šie īpaši izceltie papildus uzraksti traucē. Varbūt sākumā, bet tā kā teksti pārsvarā bija interesanti, nospriedu, ka lai. Tad jau drīzāk objektīvai uztverei traucēja tas, ka māksliniecēm sievietēm veltītas atsevišķas telpas.

Lasot Akvīnas Tomu radusies jauna, paralēla skatīšanās pieredze, visādas tur patiesības, laika, gudrības un labdarības personifikācijas gleznās vairs nešķiet vienkārši vēstījumi par konkrētiem senajiem mītiem un dievībām, kurām tikai jānosauc vārdi, lai justos kompetenti.
Sed contra est quod dicit Ἀναξαγόρας: "Sākumā viss bija kopā, tad atnāca prāts (νοῦς) un ieviesa kārtību."
Respondeo dicendum quod arī vizuālā māksla mēģina runāt par substancēm, idejām utt.

Ar ripp klaiņojot atradām veikaliņu kurā daudz labu grāmatu. Nopirku Šeimusa Hīnija Oksfordā nolasītās lekcijas par dzeju. Latviski viņš nav tulkots gandrīz nemaz. Kur ir kaut kāda lūgumu kastīte, kurā var ielikt šos netulkotos... Nobela prēmija taču varētu būt arguments. Jau pirmajā nodaļā pamanot atsauces uz lacrimae rerum un "The Rhubarbarians", sapratu, ka man vajag.
https://jaunagaita.net/jg196/JG196_Dzeja.htm#Šeimuss_Hīnijs
https://books.google.lv/books?id=URcBUdvlKAUC&pg=PT93&lpg=PT93&dq=Those+glottals#v=onepage&q&f=false

Bet vispār ceļojumā bija tik daudz negadījumu, ka beigās domāju, laikam iesprūdīšu Amsterdamā un būšu spiesta strādāt sarkano lukturu rajonā, lai tiktu uz mājām, heh. Nobeidzies telefons, nobloķēta bankas karte, ēkas ārdurvis katru vakaru no jauna izrādās slēgtas par spīti visiem solījumiem... šitik jautri man sen nebija gājis.

-----------------------------------------

VERMĒRS

I

Dievs mīl sievietes pie loga
ar vēstuli vai telefona ekrānu
ar piena krūzi vai vīna glāzi
šuvējas un mašīnrakstītājas
lietvedes un biroja darbinieces
viņas var flirtēt vai atvairīt kavalierus
smieties vai iemigt
pašas kā bērni vai gaidīt bērnu
galvenais lai istabā pa kreisi ir logs kas nesatumst
aiz kura nelīst nesnieg un nemirst
kas ikdienu krusto ar svētdienu

II

tīra un noslēpumaina svētdienas gaisma kad klusēt
un skatīties kanāla atspīdumos vērot viļņu kustību tā it kā skatītos sevī
kāpēc nomira četri bērni pēc dzemdībām
mēs to nezinām viņus glabāja zārkos vai sedziņās
gleznā viņa gaida bērnu muzejā pietiek laika
viņa ilgi lasa vēstuli
viņa raud un smejas
viņš neatklāj savu seju
mēs to nezinām
kāpēc rakstnieks nomira
pētot viņa gleznoto Delftas ainavu

/Ruta Štelmahere
Link6 comments|Leave a comment

[Jan. 22nd, 2023|07:32 pm]
[Fonā |Son Lux ⁠— "Easy" with Woodkid]

Ienācu pateikt, ka man viss labi un priecīgi. Dzeru no laimīgiem avotiem. Lai nāktu atpakaļ, vēl ejams šis tas (kā mani vakar apgaismoja, tas varot prasīt 6 gadus(!), ak vai, bet es kaut ko izdomāšu, tik traki nebūs).

----------------------------------------
Londonas Universitātes literatūras profesora Džona Mulana vēsturisks atskats uz anonimitāti britu literatūras aprindās Anonymity: "Džons Mulans atsaucas uz 1633.gadu, kad nespējot atrast anonīmo autoru, kurš pamfletā paudis ļaužu tiesības sacelties pret karali, pakārts, četrās daļās sagriezts un noslīcināts tika viņa izdevējs.”

Pomerānijas kristianizācijas misijā Bernardu, viņa askētiskā dzīves veida dēļ pomerānieši atteicās uzklausīt, uzskatot, ka viņš ir ieradies pie viņiem “nevis aiz mīlestības uz Kristu, bet gan sava trūkuma dzīts”. Bernards savā vēstulē ieteica Oto no Bambergas doties pie pagāniem “ar lepnu pavadoņu un kalpu svītu un bagātīgiem pārtikas un apģērbu krājumiem. Tie, kuru neapvaldītie kakli nicina pazemības jūgu, lieks tos bagātību spožuma priekšā”.

V KO TEICA PĒRKONS
Turpmākās rindas rosināja kādas Antarktīdas ekspedīcijas (neatceros, kura tā bija, laikam Šakltona) atstāsts, kurā teikts, ka vissmagāko pārbaudījumu brīžos pētniekiem licies, ka grupas sastāvā ir par vienu locekli vairāk, nekā patiesībā saskaitīts.
Link9 comments|Leave a comment

[Jan. 2nd, 2023|08:55 pm]
[Fonā |Aurora - Believer (Imagine Dragons Cover)]

Šovakar biju aizčāpojusi paklausīties Liānu Langu biedrības namā.
Tur bija visādi sirsnīgi trimdas onkulīši un tantiņas un vietējie valodas aizstāvji. Cilvēkiem bija neskaitāmi jautājumi, es arī šo to pajautāju un kopumā vakars tika pavadīts lietderīgi.
Nācu mājās un domāju cik tomēr nogurdinoši bieži pēdējā laikā es redzu atkārtojamies šo shēmu. Cilvēks iedegas par kādu ideju (nav svarīgi kādu) un uzreiz uzrodas pretstāvji. Cilvēki šausminās, dusmojas, kaunina, izsmej, izsaka draudus, lamā. Un šī pretstāvēšana pilnīgi neko nepasaka par idejas patiesumu vai nepatiesumu. Ar tādu pašu sparu uzbrūk Antoņinai Ņenaševai vai Liānai Langai, Alisei Zariņai vai Vijai Beinertei, tādam vai šādam cibiņam, Dzintaram vai Kariņam vai Briškenam. Un viņos visos var ieraudzīt kādas varonības iezīmes, kas neizbēgami uzrādās atrodoties aci pret aci ar izsmieklu un pūļa neapmierinātību. Vestermanis pēc Staļina nāves pacēla ebreju slepkavošanas jautājumu un par akadēmiķa karjeru varēja aizmirst. Jebkuram, kurš paceļ galvu un saka - par šo ir jārunā, šis ir jāmaina, šim es nepiekrītu, vai šo mēs nemainīsim nekad, nākas rēķināties ar sekām.

Tas, ko var darīt, ir neņemt galvā šīs vētras, kas skalojas ap kārtējo notikumu vai personu. Ielūkoties savā sirdī, uzklausīt argumentus, ja tādi izskan, uzdot jautājumus, censties godprātīgi iedziļināties un izspriest, kas tu pats esi šajā pasaulē. Neviens cits tavā vietā to nedarīs. Un tad maksāt par savu izvēli.

Var, protams, arī neko tamlīdzīgu nedarīt, dzīvot savu mazo dzīvīti, no sirds darīt savu darbu un nevienam netraucēt. Pat neiestājoties pret netaisnību, kura pasaulē ir bijusi un būs vienmēr, var izdarīt daudz ko labu. Ārstēt cilvēkus, paēdināt izsalkušos, glābt slīcējus, auklēt bērnus, labot mašīnas, tulkot grāmatas, vadīt ekskursijas. Ir simtiem darbošanās veidu, kuri padara līdzcilvēku dzīves vieglākas un patīkamākas, ja tos dara no sirds un gandrīz nevienam necelsies ne mēle, ne roka par to darīt pāri, gluži pretēji.

Ko es ar šīm banalitātēm gribu teikt. Neko daudz. Tikai to, ka esmu atradusi sirdsmieru un sapratusi, ka man neviens nevar palīdzēt.

"Viss naids, ko būsi ceļā redzējis, pārvērtīs tavu dvēseli."
Link21 comments|Leave a comment

[Jan. 1st, 2023|09:48 pm]
Olīvu dārzs

viņi gulēja vēstures sirdī
tūkstošgadu nakti
nogulēja rokas un kājas
olīvkoku lapu čukstus
pa stiegraino stumbru
lodāja ēnas
viņi nogulēja sarkanu mēnesi
zaļas bailes
kalps bija viens visuma miglā
zem olīvēm sasalušām
viņi nogulēja
tūkstošgadu ziemu
asinis sviedrus
un pirmo sniegu

viņi nāca ar lāpām
kalps bija viens Visuma miglā
ar baskāji rītausmu
pie kājām

/Ruta Štelmahere
Link3 comments|Leave a comment

[Dec. 27th, 2022|11:31 pm]
[Fonā |Noir Désir - L'enfant roi]

Man interesantākais visā šajā veltījumu un vēstuļu rakstīšanā kultūras ministram liekas tas, ka pirms četrām dienām kādā interneta žurnālā parādījās šī žurnāla redaktora īsa apcere, kurā tika piesaukts "gadījums ar Nauru Puntuli".
Domāju, varbūt pamanīs un izlabos. Tas nenotika. Šajās dienās šis vārds manās acīs ieguvis mītisku nozīmi un iepaticies. Naurs. Kaut kas no indiešiem, kaut kas no zauriem.

-----------------

"Pirkt zinības ir daudz lielāks risks nekā iegādāties pārtiku, jo no bodnieka vai tirgoņa nopirktos ēdienus un dzērienus var nest projām atsevišķos traukos un, pirms ēdot vai dzerot uzņem savā miesā, nolikt mājās un, pieaicinot lietpratēju, prasīt padomu, kas no tā ir ieteicams ēšanai vai dzeršanai un kas nav un cik daudz un kad; tādējādi šajā pirkumā risks nav liels. Turpretī zinības nevar aiznest atsevišķā traukā, bet, kad esi par tām samaksājis, tās jāuzņem pašā dvēselē un ar apgūto - vienalga, vai tas tev nācis par labu vai par ļaunu, - jādodas prom."

/Protagors
LinkLeave a comment

[Dec. 27th, 2022|12:09 am]
Ja jāraksturo pāris teikumos, Pūļa neprāts ir plašam lasītāju lokam paredzēta grāmata, kas runā par aktuālajām identitātes jautājumu tendencēm ilustrējot tās ar trāpīgiem kontroversiāliem piemēriem. Aprakstīto parādību raksturs ir pliekans, tiek runāts par cilvēku vājībām un nespēju loģiski domāt, tāpēc grāmata brīžiem liekas tikpat pliekana cik tajā aprakstītie notikumi, taču Marijs dara ko var, lai no tā izvilktu kaut kādu jēgu un loģiku un ļautu lasītājam noorientēties. Grāmatas stiprā puse ir viegli pārskatāms un strukturēts kopsavilkums par aktualitātēm anglofonajā vidē. Pāris piezīmes, ko gribu atcerēties:

Politizācija
"Teorijas palīdz izprast pasauli tiem, kuri ir tendēti apsūdzēt nevis piedot (..) visu reducē uz politisku izvēli" [manuprāt, gan stipri plašāk kontekstualizējama kategorija nekā konkrētā piesauktā, tendence visdažādāko ideoloģiju ietvaros]
"Ja diviem cilvēkiem ir domstarpības kādā svarīgā jautājumā, konflikts var but daudzmaz miermīlīgs, ja viņu mērķis ir noskaidrot patiesību vai rast optimālu risinājumu. Bet, ja iesaistītie saskata kādā šī konflikta aspektā savas dzīves jēgu, nav cerību rast miermīlīgu risinājumu un noskaidrot patiesību."

Upura kults un diskriminācijas sacīkstes [apraksta ne tik daudz upurus un diskrimināciju, bet parazītisko tendenci, kas parādās pie jebkuru labumu sadales, līdzīgi kā sociālo pabalstu gadījumā]
Hierarhija pastāv katrā identificējamā grupā, tajā skaitā "diskriminēto" vidū.
Motivācija - statusa nostiprināšana, virzīšanās pa hierarhijas kāpnēm vēršoties pret tiem, kuri stājas ceļā. Pārestību sarakstu veidošana. Visvairāk uzmanības gūst tas, kurš izrāda visvairāk aizvainojuma, izvirst dusmās, dramatizē. Plaši izplatītas frāzes saskaroties ar iebildumiem ir norādīt uz savām emocijām "es nejūtos droši. tavi argumenti ir agresija. esmu trigerēts." Par privilēģijām tiek diskutēts tā, it kā tās allaž būtu citu cilvēku priekšrocība. Tas kurš sāk taisnoties, jau ir zaudējis.
Maldīgs ir pieņēmums, ka cilvēki, kas pretendē uz diskriminēto statusu būtu ar spēcīgu morālo kompasu - tiem piemistu īpašs krietnums, labestība, augstsirdība vai tml..
Komunikācijā dominē bailes, dusmas, alkatība, atkarība no uzmanības utt. Stoicisma noraidījums.
[tos, kuriem tiešām būtu noderējis sabiedrības atbalsts, grūtāk pamanīt vai atpazīt.]

Kustības virzība un mērķi
"Vēl ilgi būs jāgaida tiem cilvēkiem, kuri cer, ka šī kustība apsīks savu iekšējo pretrunu dēļ. Galvenokārt tāpēc, ka netiek ņemti vērā šīs kustības marksistiskie pamati un tendence ignorēt pretrunas. (..) nekas neliecina, ka kustība patiesi vēlas atrisināt kādu no izvirzītajām problēmām." T.i., noteikt konkrētus mērķus, tos sasniegt un tad aizmirst, pievērsties parastai, mierpilnai dzīvei. Varbūt tas attiecas uz atsevišķiem dalībniekiem, bet ne pašu kustību. Nicinājums pret priekšgājējiem (pirmā, otrā viļņa cīnītājiem, kas vairs nesaprot par ko jācīnās).

Manuprāt, Latvijā nav tik izteiktas problēmas tieši ar neprātu, tā tomēr ir cita, mums sveša vide. Sociālo tīklu histērija salīdzinoši maz ietekmē reālo dzīvi, jo nav daudz pārstāvju (pāris tūkstoši? koncentrējas vienā burbulī). Cilvēkus neatlaiž no darba. Nav antirasisma kustības. Mūs kā perifēriju sasniedz tikai atskaņas no centra, kuras citreiz grūti izprast, jo trūkst oriģinālā konteksta. Svarīgāks emocijas izraisošs jautājums ir krieviskais - putinisti, Kremļa aģenti utt, kuru pārstāvēšanu tāpēc mēģina ievilkt arī šajās debatēs (homofobi-kreisie-putinisti).

Pietrūka analīzes par tiem, kuri paši nepārstāv konkrēto sabiedrības grupu, bet pieslienas, par glābēju un līdzskrējēju sindromu. Interesants bija piemērs ar Reičelu Dolezālu, kura lietoja bronzeri un čirkoja matus un vadīja NAACP aktīvistu organizāciju, līdz viņas izlikšanās (jeb jaunajā terminoloģijā transracialism) nāca gaismā. Viņa vispār ir interesants personāžs, iesaku Netflix noskatīties filmu Rachel Divide (2018). Tur var arī labi redzēt, kas mainās cilvēka ikdienā, ja viņš pūlim nepatīk.
Link1 comment|Leave a comment

[Dec. 25th, 2022|08:26 pm]
[Fonā |Sting: A Winter's Night... Live from Durham Cathedral]

Priecīgas un mierīgas jums šīs dienas, lai kā tās arī pavadītu.


Lūk, Ziemassvētki tuvumā,
"Tos svin, kas vien cik necik varīgs."
— "Nu jā, nu jā!" es atbildu.
Bet man jau sirdī nemiers ceļas.
— "Tad teic man savu uzskatu,
"Jo uzskati še dažkārt šķeļas!"
— "Nu, ko tu zināt vēlētos?"
"Vai visur eglītes tiek degtas?"
— "Nē! laurus uzsprauž dienvidos,
— "Ar zariem durvis tur tiek segtas."

/Rainis, Ķēniņš prieks
Link2 comments|Leave a comment

[Dec. 18th, 2022|01:00 pm]
Par lietu cēloņiem jeb ar ko atšķiras matemātika no filozofijas:

"Esmu tālu no domas, ka zinu cēloni kādām no šīm parādībām. Es pat nevaru īsti saprast, vai, pieliekot vienam klāt vienu, par divnieku kļūst tas vieninieks, kam pielikts klāt, vai klāt pieliktais vieninieks, vai arī klāt pieliktais vieninieks un tas, kam pielikts klāt, kļūst par divnieku, saliekot abus kopā. Un es brīnos, ka tad, kad katrs no tiem eksistēja atsevišķi, katrs bija viens un tie vēl nebija divi, bet tad, kad tie satuvinājās, tas ir bijis cēlonis tam, ka radies divnieks, proti, šī sastapšanās - tas, ka tie tikuši satuvināti. Un tāpat, kas sadala vienu, nespēju vairs noticēt, ka tas šī sadalīšana - ir cēlonis tam, ka radušies divi, jo šis cēlonis ir pretējs tam, kā radies divnieks iepriekšējā gadījumā. Toreiz iemesls bija savstarpēja satuvināšana un viena pielikšana otram, bet tagad - viena atņemšana otram, atdalīšana no tā. Un neticu vairs, ka šādā pētījumu ceļā varu saprast, kāpēc rodas vieninieks vai arī jebkas cits, vārdu sakot - kāpēc kas rodas vai iet bojā, vai eksistē."

/Faidons
Link9 comments|Leave a comment

[Dec. 14th, 2022|08:57 pm]
Neputnā latviski izdots Eliots, jauki, jauki. https://www.neputns.lv/products/dzejas-izlase-2

"Kur vārds lai atrasts top, kur vārdam
Atbalsot? Ne te, nav diezgan klusuma
Ne ūdens klaidos, ne uz zemes cietas,
Ne kontinentu blīvēs, salu spietos,
Ne tuksness sausumā, ne tropu lietos,
Jo tiem, kas tumsā staigā
Gan nakšu melnumā, gan dienas laikā
Te īstā laika īstās vietas nav
Nav arī tiem, kas bēgšus staigā,
Lai nelūkotos žēlsirdības vaigā
Nav laika līksmei tiem kas troksnī staigā un balsi noliedz."

/Eliots, Belševicas atdzeja

---------------------------------------
Kā arī aizpildīju Latvijas Faktu atsūtītu aptauju. Uzzināju, ka ir tik daudz lietu no kurām es varētu baidīties, ja vien sagribētu un man būtu vairāk brīva laika. Fantastisks saraksts. Bezmaz jāprintē un jāliek pie sienas, lai garlaicīgos vakaros var papildināt. Vai arī tā varētu būt laba ballīšu spēle - No kā baidies tu? Atgādina Artūra Logina grāmatas Normative Reasons atvēršanu, kur tika aprunāts jautājums, vai ja tevi pārliecina, ka tev ir saprātīgs iemesls baidīties, tu to sapratis uzreiz tiešām sāc baidīties.

No kā Jūs baidāties savā personiskajā dzīvē un cik lielā mērā?

Cietīšu no fiziskas vardarbības uz ielas
Cietīšu no fiziskas vardarbības mājās
Cietīšu no emocionālas vardarbības ģimenē (t.i., lamāšanas, kritizēšanas, likšanas justies vainīgam u.tml.)
Cietīšu no emocionālas vardarbības darbā
Cietīšu no seksuālas vardarbības (piespiedu seksuālām attiecībām)
Cietīšu no organizētās noziedzības
Cietīšu terora aktā
Ka man varētu uzbrukt manas tautības, reliģijas vai seksuālās orientācijas dēļ
Cietīšu badu
Ka palikšu viens\-a
Ka palikšu viena\-s ar apgādājamiem bērniem
Zaudēšu ģimenes un tuvāko cilvēku izpratni un atbalstu
Zaudēšu kolēģu izpratni un atbalstu
Cietīšu ceļu satiksmes negadījumā
Ka mani apzags, cietīšu no zādzības
Cietīšu no inflācijas, kas samazinās manu pirktspēju, nevarēšu apmaksāt rēķinus
Cietīšu no energocenu (gāzes, elektrības) kāpuma, kas samazinās manu pirktspēju, nevarēšu apmaksāt rēķinus
Man tiks nodarīts materiāls vai emocionāls kaitējums internetā\digitālajā vidē (krāpniecība, emocionāla vardarbība, u.c.)
Cietīšu karadarbībā, jo Latvijai kāds varētu uzbrukt
Saslimšu ar HIV\AIDS
Saslimšu ar Covid
Piedzīvošu kodolkaru\kodolieroču izmantošanu
Manus personīgos datus apdraud kiberuzbrukumi
Link35 comments|Leave a comment

[Dec. 7th, 2022|12:19 pm]
Vārda brīvība.

Satversmes tiesa ir skaidrojusi, ka Satversme vārda brīvības ierobežojumus noteikusi vispārīgi, savukārt Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (turpmāk – ECTK) dod konkrētākus kritērijus. Tāpēc attiecībā uz pieļaujamajiem plašākajiem vārda brīvības ierobežojumiem Satversmes normas jāinterpretē ECTK 10. panta izpratnē (Satversmes tiesas 2003. gada 29. oktobra sprieduma lietā Nr. 2003- 05-01 22. punkts).

Pamattiesību uz vārda brīvību ierobežojuma mērķis atzīstams par leģitīmu tikai tad, ja tas atbilst ne vien Satversmes 116. pantā, bet arī ECTK 10. pantā minētajiem mērķiem, kuru labad var ierobežot vārda brīvību (Satversmes tiesas 2010. gada 22. februāra sprieduma lietā Nr. 2009-45-01 9. punkts). ECTK 10. panta otrajā daļā noteikts: "Tā kā šo brīvību īstenošana ir saistīta ar pienākumiem un atbildību, tā var tikt pakļauta tādām prasībām, nosacījumiem, ierobežojumiem vai sodiem, kas paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu valsts drošības, teritoriālās vienotības vai sabiedriskās drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziegumus, aizsargātu veselību vai tikumību, aizsargātu citu cilvēku cieņu vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas informācijas izpaušanu vai lai nodrošinātu tiesas varu un objektivitāti." 

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus jebkādā veidā – mutvārdos, rakstveidā, vizuāli, ar māksliniecisku izteiksmes līdzekļu palīdzību u.tml. (sk. Satversmes tiesas 2003.gada 5.jūnija sprieduma lietā Nr.2003-02-0106 secinājumu daļas 1.punktu un 2003.gada 29.oktobra sprieduma lietā Nr.2003-05-01 21.punktu).

Turklāt vārda brīvība līdzās tradicionālām tās izpausmēm, piemēram, runām, plašsaziņas līdzekļos pausto viedokļu dažādībai, dalībai demonstrācijās un citos pasākumos, ietver arī dažādas mākslinieciskas izpausmes formas, kā, piemēram, rakstniecību, glezniecību, mūziku, un arī citas kombinētas vārda brīvības izpausmes, tostarp simbolu lietošanu (sk. Satversmes tiesas 2015.gada 2.jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 11.4.punktu), tomēr Satversmes tiesa ir atzinusi, ka tiesības uz vārda brīvību nav absolūtas un var tikt ierobežotas, ja tas nepieciešams sabiedrības interešu labā (sk. Satversmes tiesas 2015.gada 2.jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01- 01 13.punktu). Tāpat tiesības uz vārda brīvību nenozīmē visatļautību.

ECT judikatūrā nostiprinātais "sevi aizstāvēt spējīgas demokrātijas" jēdziens, no kura izriet valsts tiesības ierobežot Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā (turpmāk arī – ECTK) paredzētās tiesības, tostarp, tiesības uz vārda brīvību, ja šīs tiesības tiek izmantotas pretēji ECTK paredzētajiem mērķiem.
Arī Satversmes tiesa ir atzinusi, ka demokrātiskai valstij ir ne vien tiesības, bet arī pienākums aizsargāt principus, pamatojoties uz kuriem tā ir radīta (sk. Satversmes tiesas 2006. gada 15. jūnija sprieduma lietā Nr. 2005-13-0106 13.6. punktu).

https://www.delfi.lv/news/national/politics/kapec-neplp-anuleja-atlauju-tv-rain-pilns-lemuma-teksts.d?id=55012048
Link12 comments|Leave a comment

[Dec. 6th, 2022|05:32 pm]
1583. gada 25. augustā jezuītu vicerektors ar dažiem asistentiem laivās izbrauca jūrā un pēc jūrmalas zvejnieku lūguma svētīja jūru, kā to pēc tradicijas esot pirms reformācijas darījuši dominikāņi un franciskāņi. / Latvijas vēstures avoti Jezuītu ordeņa arhīvos, sak. Dr. J. Kleintjenss, 1941
Link1 comment|Leave a comment

[Nov. 24th, 2022|10:45 am]
1. Mozus grāmatas tulkošana: Tekstu viemēr gribas uzlabot, izmantojot sinonīmus, lai izvairītos no atkārtošanās, un aizstājot neizteiksmīgus vārdus, piemēram, "ir" un "bija", ar nozīmīgākiem. Taču tas apdraud oriģinālā teksta struktūru un skanējumu. Kad 1. Mozus grāmatā teikts "un visas lidojošās radības, katru pēc savas kārtas, visus putnus, visas spārnotās radības" mēs šajā tautoloģijā saklausām "pārāk liekvārdīgu sajūsmu par lidojošo radību pārpilnību"
/ Sams Brejs, The Volokh conspiracy, RL novembris.
Link7 comments|Leave a comment

[Nov. 23rd, 2022|12:14 am]
Pārbraucu mājās. Aiz loga sniegs. Pēdējais tomāts iesārtojies. Laikam gaidīja atpakaļ.
LinkLeave a comment

[Nov. 15th, 2022|10:52 pm]
[Fonā |Jed Kurzel - Turn Hell Hound]

īkšķis kniestin knieš. Kā rādās,
Tuvu viens, kam ļaunums prātā.
Esi šāds vai esi tāds,
Nav ko klauvēt — iekšā nāc!

By the pricking of my thumbs,
Something wicked this way comes.
Open locks,
Whoever knocks!
[Enter Macbeth]
LinkLeave a comment

[Nov. 14th, 2022|04:42 pm]
animus, multo antequam opprimatur, quatitur
/dvēsele ilgu laiku drebinās, iekams padodas kaislībām 

Interesanti kā sauc to drebināšanos vienā vārdā. Raustīgā dzeltenā gaisma pirms pārslēdzas uz sarkano. Un vai tā ir paredzēta, lai dotu laiku aizbēgt, vai kam pilnīgi citam. Turklāt es nemaz neesmu tik droša, ka uz visu baigi drebinās. Kur tad paliek pirmā acu uzmetiena lāsts.
Link11 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]