Sātana advokāta piezīmes
skepse un infantilitāte
par cilvēces izcelšanos un spekulācijām ap to 
This page was loaded Jun 10. 2023, 3:53 am GMT.