Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
Timotijs Snaiders: No nenovēršamā pie mūžīgā – jaunā nebrīvības politika 
This page was loaded Mar 19. 2018, 4:40 pm GMT.