Sātana advokāta piezīmes
skepse un infantilitāte
Oktobris 2021 
11:45 - covid   [ +7 ]
09:37 - par solidaritāti   [ +1 ]
12:55 - Pat Jaunsdrabiņš!   [ +1 ]
This page was loaded Dec 7. 2021, 4:43 am GMT.