Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
Februāris 2., 2018 
02:25 pm - Tam Nameizam nav ne vainas
This page was loaded Jun 22. 2018, 6:27 pm GMT.