Sātana advokāta piezīmes
pesimisms, skepse un infantilitāte
Februāris 2., 2018 
02:25 pm - Tam Nameizam nav ne vainas
This page was loaded Mar 25. 2019, 10:05 pm GMT.