smth
July 2019 
12:25 am - skumja ziņa   [ +2 ]
10:39 pm - Negaiss pēc karstas dienas
11:38 pm - Buzescu kontrasti
11:42 pm - ceļa ainiņas
11:18 pm - Prešov
10:00 pm - Izmisums   [ +9 ]
11:21 pm - diena pie stūres   [ +7 ]
12:00 am - vecums?   [ +3 ]
08:30 pm - Pīrāgu diena
11:20 pm - varbūt sešstundnieku?   [ +4 ]
02:39 pm - dienas vārds
09:48 pm - par mūziku
08:06 pm - par puķēm
09:54 pm - Atpūtas diena   [ +2 ]
08:26 am - par peonijām   [ +2 ]
09:54 pm - lauku dzīves ainiņas
10:26 pm - vecums? gaume?   [ +2 ]
09:44 pm - pirmdiena
This page was loaded Feb 21st 2020, 1:58 pm GMT.