smth
Svaigākais mans cepiens 
21st-Sep-2017 11:19 am - un atkal
Atgriežos pie domas par braucienu pie Lindas uz Vašingtonu.
Braukt ne tikai pie viņas, bet padomāt arī par mazu "lecienu apkārt".
20th-Sep-2017 09:21 pm - 19. un 20.septembris
bilde un teksts )
This page was loaded Sep 26th 2020, 5:27 pm GMT.