smth
Svaigākais mans cepiens 
7th-Aug-2012 01:55 pm - Viena diskusija darbā šodien beidzās ar šiem vārdiem...
Mūsdienu paradokss.
Mūsdienu paradokss vēsturē ir tas, ka
mums ir augstākas mājas, bet zemāki mērķi;
plašāki lielceļi, bet šaurāks skatījums uz lietām;
mēs tērējam vairāk, bet mums pieder mazāk;
mēs pērkam vairāk, bet priecājamies mazāk.
Mums ir lielākas mājas un mazākas ģimenes;
vairāk sadzīves tehnikas, bet mazāk laika;
mums ir vairāk zinātnisko grādu, bet mazāk veselā saprāta;
vairāk zināšanu, bet mazāk spriešanas spēju;
vairāk ekspertu, tomēr vairāk problēmu;
vairāk zāļu, bet mazāk veselības.
Mēs dzeram pārāk daudz, smēķējam pārāk daudz, smejamies
pārāk maz, braucam pārāk ātri, ejam gulēt pārāk vēlu,
pieceļamies no rīta pārāk noguruši, lasām pārāk maz,
skatāmies televizoru pārāk daudz un pārāk reti lūdzam Dievu.
Mēs esam daudzkāršojuši savus īpašumus,
bet samazinājuši savas vērtības.
Mēs runājam pārāk daudz, mīlam pārāk reti un
neieredzam pārāk bieži.
Mēs esam iemācījušies kā izdzīvot, bet nevis dzīvot,
mēs esam pievienojuši gadus dzīvei, nevis dzīvi – gadiem.
Mēs esam veikuši ceļu uz Mēnesi un atpakaļ,
bet mums ir apgrūtinoši pāriet pāri ielai, lai satiktu jauno kaimiņu.
Šis ir dubultu ienākumu un vēl lielāku šķiršanos laiks,
greznāku namīpašumu un izpostīto māju laiks.
Atcerieties – pavadiet kādu laiku ar saviem mīļajiem,
jo viņi nebūs ar jums mūžīgi.
Atcerieties – pasakiet laipnu vārdu kādam, kurš lūkojas uz jums uz augšu
ar apbrīnu, jo šis mazais cilvēks drīz izaugs un nebūs jūsu tuvumā.
Atcerieties dāvāt siltu apskāvienu kādam, kas ir jūsu tuvumā,
jo tas ir vienīgais dārgums, ko jūs varat dāvināt no sirds
un kas nemaksā ne centa.
Atcerieties pateikt “Es tevi mīlu” savam dzīves draugam un saviem mīļajiem, bet, galvenais, tā arī domājiet.
Atvēliet laiku mīlestībai,
atvēliet laiku sarunām,
atvēliet laiku pārdomām.
/Džodžs Karlins./
12th-Dec-2011 10:46 am
Я люблю свою работу,
я приду сюда в субботу
и конечно в воскресенье.
Здесь я встречу день рожденья,
Новый год, 8 Марта,
ночевать здесь буду завтра!

Если я не заболею,
не сорвусь, не озверею,
здесь я встречу все рассветы,
все закаты и приветы. От работы дохнут кони, ну а я ...
бессмертный пони!
1st-Sep-2011 07:44 am
šorīt visu rītu skaitu un skaitu:
Šurp grāmatas ..uz skolu
Es būšu teicamnieks.
Tad māmiņai un tētiņam
Un Dzimtenei būs prieks!
8th-Apr-2011 03:08 pm
Vēl no „Taureņu uzbrukuma”
Es nezinu,vai taureņi ir uzticīgi.Es nezinu,vai taureņiem ir gredzeni.Un vai tie kāzas svin vai civillaulībā kaut kādā veidā kūniņas tie taisa.
Es nezinu,vai taureņi ir greizsirdīgi,vai taureņi ballītē kaujas un vai viņi dabū partijas rājienu par amorālu dzīves veidu.
Es nezinu,vai viņiem sudrabkāzas un vai mazbērni viņiem aiz muguras rāda mēli.
Bet cilvēki viņus mīl.Kad,piemēram,divi jaunie iet pa pļavu un abi reizē kaut ko grib no pasaules,viņi iet kā taureņi.
Nupat man rodas vārds pavisam jauns - "taureņjauns". Kad to rakstu,arī es esmu taureņjauns.
8th-Apr-2011 03:03 pm
Kopš skolas laikiem viens no mīļākajiem Ziedoņa tekstiem:
Kastaņu sveču laikā atnāca taurenis un prasīja, kam šīs pilis pieder. Es teicu: tās ir pavasara pilis un drīz varbūt nodegs.
Nu, teica taurenis, kamēr nedeg, mēs tur padzīvosim. Es teicu: bet, kad nodegs, paliks tikai pelni.
Nu, teica taurenis, visas tās krāsas uz mūsu spārniem — tie jau arī ir tikai pelni no pilīm, kas nodegušas.
10th-Jan-2008 05:50 pm
Легкомыслие — милый грех,
милый спутник и враг мой милый!
Ты в глаза мне вбрызнуло смех
и мазурку вбрызнуло в жилы.
Научив не хранить кольца,
с кем бы жизнь меня ни венчала,
начинать наугад — с конца,
и кончать — еще до начала.
Быть, как стебель, и быть, как сталь,
в жизни, где мы так мало можем,
шоколадом лечить печаль
и смеяться в лицо прохожим.
/М.Цветаева/
10th-Jan-2008 05:48 pm
У каждого - свой ненавидимый город,
Который, конечно, по-своему дорог,
Который - проклятье, безумие, морок,
Который покинуть бы... если бы мог.

У каждого свой ненавидимый месяц,
Который минутою каждою бесит,
Не вкусно вино, и не радуют песни,
Не скрыться. Не видно ни тропок, ни лестниц.

У каждого свой ненавидимый выбор.
Мечтать о подсказке - вот так, за "спасибо",
Стоять на распутье, решать либо-либо...
И сделать ошибку. Предсказанно. Ибо

У каждого свой ненавидимый город.
У каждого свой ненавидимый месяц.
У каждого свой ненавидимый выбор...
10th-Jan-2008 05:42 pm
Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной
Распущенной-и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем ни ночью - всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой
За то, что Вы меня - не зная сами! -
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце не у нас на головами,
За то, что Вы больны - увы! - не мной,
За то, что я больна - увы! - не Вами.
22nd-Apr-2007 12:25 pm - iepatikaas
Осторожно, двери закрываются,
Следущая станция "Знакомимся",
Переход на станцию "Встречаемся"
И на кольцевую "Не расходимся".
Осторожно, двери закрываются,
Следущая станция "Пойми меня",
Переход на станцию "Влюбляемся"
И на романтическую линию.
Осторожно, двери закрываются,
Следущая станция "Банальная"
Переход на станцию "Сбываются
Самые дурные ожидания".
Осторожно, двери закрываются,
Следущая станция конечная.
О вещах, оставленных...
...Смеркается.
Осторожно, двери закрываются -
В этом есть, пожалуй, что-то вечное...

/Вера Макина/
This page was loaded Sep 26th 2020, 7:08 pm GMT.