smth
July 3rd, 2019 
12:25 am - skumja ziņa
86 gadu vecumā pirmdien mirusi ilggadējā bijusī Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore Ārija Iklāva.
Bija tas gods ar viņu vairākas reizes tikties saistībā ar transpersonām. Darba grupā viņa tā dzirksteļoja un spēja apburt...
This page was loaded Aug 23rd 2019, 10:59 pm GMT.