smth
vecums? 
12th-Jul-2019 12:00 am
Pusnakts.. Būtu forši iekāpt mašīnā, ieslēgt skaļi mūziku un kaut kur braukt. Tikai tu un ceļš.
Prāts gan šobrīd saka: "Ej, ka tu gulēt! Nav vairs nekādi divdesmit gadi, miegs ir svarīgāks!" :D
Comments 
12th-Jul-2019 12:09 am
klausos AC/DC un domāju līdzīgi tev...
bet tik prāts pie zemes piespiež, kaut varētu ļauties, jo rīt brīvdiena iekritusi tjip...
12th-Jul-2019 12:29 am
Vecums, mīļā, vecums! : D
12th-Jul-2019 09:42 pm
know the feeling ..
This page was loaded Oct 23rd 2019, 4:05 am GMT.