smth
March 2019 
08:51 pm - ēdam zaļi, dzīvojam zaļi   [ +2 ]
05:18 pm - ...   [ +1 ]
09:30 pm - es pret ērcēm!
09:51 pm - Karalis Līrs
07:39 am - rīta dziesma
09:45 pm - izveikt analīzi
06:55 am - rīts
This page was loaded Jul 24th 2019, 11:35 am GMT.