smth
October 2019 
10:03 pm - "Ciniķi"
04:53 pm - par dabu
11:27 pm - seminārs
04:39 pm - aiz loga...rudens!
08:58 pm - Klūgu mūks
09:28 pm - sestdiena gultā
11:14 pm - Darbs un "Piafa"
11:39 pm - Linda Vista
09:33 pm - Gaujas pārgājiens Siguldā   [ +2 ]
08:30 pm - Krājumi ziemai
10:06 pm - Tango ar Stroku
This page was loaded Aug 5th 2020, 8:06 am GMT.