smth
May 2019 
06:43 pm - 4.maijs dabā
11:22 pm - rīts pēc salnas
06:10 pm - tikko piefiksēju   [ +10 ]
11:20 pm - un atkal zvaigžņu nakts   [ +2 ]
05:26 am - rīts
08:19 am - pavasaris   [ +1 ]
06:55 am - lidmašīnas!
10:13 pm - lampas   [ +2 ]
11:32 pm - brauciena pārdomas
11:49 pm - nakts
11:48 pm - nakts ainiņas
11:57 pm - par hokeju   [ +8 ]
07:46 pm - hokejs
05:27 am - labs rīts!
11:15 pm - Toruk Viļņā
05:40 am - par kaķīšiem
10:27 pm - Pirmais izlaidums
11:05 pm - tējas jautājums
01:25 pm - mums ir jauns prezidents!   [ +6 ]
09:19 am - par dabu   [ +2 ]
11:05 pm - Rīgai jauns saimnieks   [ +2 ]
This page was loaded Aug 22nd 2019, 1:17 am GMT.