smth
May 17th, 2019 
11:32 pm - brauciena pārdomas
Man patīk vakara braucieni uz laukiem. Jo īpaši pavasarī. Viss apkārt tik skaists!
11:49 pm - nakts
Gaiša nakts. Pilnais mēnestiņš spīd logos.
Nez, kā būtu, ja mēness būtu reizes piecas lielāks? Piecreiz gaišākas naktis būtu?
This page was loaded Jun 16th 2019, 1:37 pm GMT.