smth
May 3rd, 2019 
10:27 pm - no rīta apsēt dārzu, bet vakarā glābt to no salnām
burtiņi un bilde )
11:34 pm - salnu laiks
Tik dzestrs! Kā ziemā!
Debesis zvaigžņu pilnas.
Ceru,ka salna tomēr nebūs pārāk stipra...
This page was loaded Jun 16th 2019, 1:47 pm GMT.