smth
par kaķīšiem  
25th-Aug-2018 11:04 am
Strīpiņa kungs šonedēļ jau otro peli atnesa. Mednieks! ;)
Comments 
25th-Aug-2018 11:16 am
Tu neesi domājusi par darbības sfēras nomaiņu?
Tev piestāvētu reklāmas bizness )
25th-Aug-2018 08:41 pm
:D Nē, neesmu gan domājusi. :) Pa atvaļinājuma laiku vienkārši šie pūkdupši pie sirds sāka pielipt, jo īpaši Puša. :))
This page was loaded Nov 20th 2018, 7:28 pm GMT.