smth
October 2018 
10:36 pm - kur?   [ +8 ]
11:19 pm - nedēļas nogale   [ +2 ]
10:53 pm - zelta rudens   [ +2 ]
11:21 pm - pašai sava Sigulda   [ +4 ]
06:00 pm - oktobra vidus   [ +2 ]
06:12 pm - dārza diena   [ +4 ]
06:57 pm - dienas prieciņš   [ +1 ]
09:07 pm - politiskais teātris turpinās
07:59 pm - divas dienas tikai sev   [ +2 ]
09:30 pm - sāku uztraukties   [ +2 ]
11:07 pm - Par dzīvi
This page was loaded Jan 16th 2019, 10:35 pm GMT.