smth
par atkritumiem 
25th-Mar-2020 06:19 pm
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina tās mājsaimniecības, kurās jāievēro karantīna, atkritumus, kuros ir arī individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, cimdi un maskas, ievietot tos divos aizsietos maisos
This page was loaded Mar 31st 2020, 7:33 pm GMT.