smth
ziņas no dārza un šķīvja ;) 
10th-Sep-2019 10:22 pm
Ak, jā! Pirmā kukurūza uzvārīta! :) Vēl kādu brīdi tai jāaug, bet nu vismaz pirmās jau var pagaršot.
Ak, es nepacietīgā! :)
This page was loaded May 27th 2020, 1:40 am GMT.