smth
lidoņi 
11th-Sep-2018 10:08 pm
Pie mums šodien lidinājās. Daudz un dikti. Gan laukos, gan pie mājām. Vai nu trakumsērga, vai nu pārbaudīja sèjumus.
This page was loaded Sep 22nd 2018, 10:32 am GMT.