smth
par māsiņām 
2nd-Sep-2018 09:06 pm
Abas sagūla uz vecās mājiņas. Saspiedās kopā un snauž.
This page was loaded Sep 19th 2018, 9:33 pm GMT.