smth
par māsiņām 
2nd-Sep-2018 09:06 pm
Abas sagūla uz vecās mājiņas. Saspiedās kopā un snauž.
This page was loaded Nov 20th 2018, 7:45 pm GMT.