smth
par māsiņām 
2nd-Sep-2018 09:06 pm
Abas sagūla uz vecās mājiņas. Saspiedās kopā un snauž.
This page was loaded Feb 17th 2019, 5:52 pm GMT.