smth
par dabu 
24th-Aug-2018 10:59 pm
Rīgā negaiss, bet man šeit smuks un rāms vakars.
Gan jau naktī atnāks arī pie mums negaiss.
This page was loaded Jul 23rd 2019, 2:36 am GMT.