smth
par dabu 
24th-Aug-2018 10:59 pm
Rīgā negaiss, bet man šeit smuks un rāms vakars.
Gan jau naktī atnāks arī pie mums negaiss.
This page was loaded Feb 17th 2019, 6:47 pm GMT.