smth
Vakars uz soliņa 
23rd-Aug-2018 07:09 pm
Dzērves klaigā.
Nē, rudens vēl gaisā nav.
Vienkārši dzērves aiz skolas kaut kur dzīvo.
Comments 
23rd-Aug-2018 09:55 pm
Es gan jau rudeni ļoti jaušu
23rd-Aug-2018 10:08 pm
Es cenšos katru vakaru to saost.. Nenāk vēl! :)
This page was loaded Jul 19th 2019, 8:47 am GMT.