smth
par kaķīšiem, kas meklē mājas 
23rd-Aug-2018 06:28 pm
Strīpiņa ir Streipeņa kungs.
Domino un Pušiks vēl nav noķerti, līdz ar to dzimums nav skaidrs. Pušiks vairāk mums apkārt tusē un regulāri sāk nākt iekšā mājā. Domino, kā jau alfa kaķēns, apkārt pa dārzu dzīvojas savā nodabā. ;)
This page was loaded Jul 23rd 2019, 1:29 am GMT.