smth
kārtīga vasara 
29th-Jul-2018 08:52 pm
4 novērojuma stacijās šodien fiksēti +33°C..
This page was loaded Aug 16th 2018, 6:12 am GMT.