smth
Jēkabi klāt! 
25th-Jul-2018 09:56 am
Ja Jēkaba dienā pie debesīm staigā mazi balti mākonīši, tad saka: "Sniegs zied uz nākošo ziemu."
/L. k. vārdnīca, 14291./


Silta un gaiša Jēkaba diena zīlē aukstus Ziemassvētkus. /Latvis, 1932, 3094./
This page was loaded Dec 11th 2018, 5:46 pm GMT.