smth
Beidzot! 
21st-Jun-2018 05:25 pm
Beidzot lietus!
Jācer, ka aizķersies uz ilgāku laiku.
Augi noguruši... Arī pilsēta ir riktīgs šmulis.
This page was loaded Feb 23rd 2019, 2:25 am GMT.