smth
darba dienu lāsts ;) 
5th-Jun-2018 10:12 pm
Kā vakars, tā atkal bubina un līst.. Šogad Ženēva darba dienu vakaros pārāk nelutina ar laikapstākļiem. Garās vakara pastaigas izpalika. Labi, ka brīvdienas bija jaukas. :))
This page was loaded May 25th 2019, 1:54 am GMT.