smth
garo vakaru trūkums 
29th-May-2018 11:01 pm
Jau aizmirst paguvu, cik strauji šeit satumst. Viens un divi, un tumsa pamatīga klāt!
No otras puses - labi, ka nav jāmokās ar gaišajām naktīm! :D
This page was loaded Mar 26th 2019, 2:14 am GMT.