smth
par uzvārdiem 
4th-May-2018 10:17 pm
Santa tā vēlējās palepoties ar savu uzvārdu, bet izrādījās, ka pārējiem pieciem, kas sēž ar viņu vienā istabā, ir tieši tāds pats uzvārds. :D
Bērnam sāpe, bet mums smiekliņš. :)
This page was loaded Jan 21st 2019, 6:33 am GMT.