smth
draudzene 
5th-Jun-2017 11:10 pm
Pēc šādas garas un bada dienas galva, protams, parādīja raksturu.. Labi, ka glābējtabletes līdzi. Pagulēju dažas stundas, kļuva labāk. Mācība: jāņem līdzi ēdamais un dzeramais gadījumam, ja nesanāk paēst un padzert.
This page was loaded Jul 10th 2020, 9:58 am GMT.