smth
sapnis 
24th-Sep-2016 12:35 pm
Sapnī uz kājas blakus viena otrai piesūkušās divas ērces. Viena liela, viena maza. Bet abas labi paēdušas.
Pamodos ar nepatīkamu sajūtu.
This page was loaded Jul 12th 2020, 8:28 am GMT.