smth
sapnis 
24th-Sep-2016 12:35 pm
Sapnī uz kājas blakus viena otrai piesūkušās divas ērces. Viena liela, viena maza. Bet abas labi paēdušas.
Pamodos ar nepatīkamu sajūtu.
This page was loaded Sep 22nd 2019, 9:16 pm GMT.