smth
daktere teica, ka.. 
4th-Jun-2012 07:00 pm
..ja gribētos, tad, protams, varētu piekasīties, bet kopumā ir diezgan labi viss.
..tā nav pati sliktākā diagnoze, ar to var cīnīties. Tikai ir jādomā, kā pareizāk rīkoties - zāles vispirms vai vēlāk.
..viņa pavicināja burvju nūjiņu un cer, ka pēc dažiem mēnešiem mēs ar viņu tiksimies jau cita iemesla dēļ.
This page was loaded Jun 4th 2020, 4:27 am GMT.