smth
November 10th, 2019 
10:13 pm - vērojot dabu
Šodien zosis pa dubļiem iet. Tātad Ziemassvētkos vajadzētu būt ledum.
This page was loaded Sep 22nd 2020, 1:39 pm GMT.