smth
November 10th, 2019 
10:13 pm - vērojot dabu
Šodien zosis pa dubļiem iet. Tātad Ziemassvētkos vajadzētu būt ledum.
This page was loaded Dec 14th 2019, 1:37 am GMT.