smth
June 7th, 2019 
12:58 pm - mirkli pirms
Stress vājprātīgs. Nezinu, ko gaidīt. Centos sagatavoties dažādiem scenārijiem, bet visu izskaitļot jau nav iespējams.
Parunāju ar vienu, ar otru, ar trešo. Visi tik slīpi raksturo cilvēku.
Ceru, ka viss būs labi un mierīgi. Ļoti ceru.
09:20 pm - Kad prieku neatnes pat tas, kas parasti to sagādā
burtiņi un bilde )
This page was loaded Oct 18th 2019, 5:09 pm GMT.