smth
April 2nd, 2019 
10:43 pm - vakara vērojums
Diezgan daudz suņu saimnieku.
Viens kaķis ar saimnieku.
This page was loaded May 22nd 2019, 2:02 pm GMT.