smth
September 8th, 2019 
05:00 pm - svētdienas "rīta" pārdomas
Latvija sagaidīja ar tipiskiem laikapstākļiem - pelēks, mākoņains.. Ak, tomēr žēl, ka siltā Kipras saulīte neatbrauca līdzi.
This page was loaded Jul 2nd 2020, 12:22 pm GMT.