smth
September 8th, 2019 
05:00 pm - svētdienas "rīta" pārdomas
Latvija sagaidīja ar tipiskiem laikapstākļiem - pelēks, mākoņains.. Ak, tomēr žēl, ka siltā Kipras saulīte neatbrauca līdzi.
This page was loaded Oct 23rd 2019, 1:41 pm GMT.