smth
July 11th, 2018 
12:13 pm - par auto
Tuvojās lieliskais mirklis - OCTA iegāde. Bonus-malus aug un arī apdrošināšanas prēmija aug. Pagājušajā gadā - 36 ar centiem, šogad...gandrīz 46 euro.
Es ar savu sīko blusu redzu pamatīgu cenu pieaugumu katru gadu, ko lai saka tiem, kam nav sīka blusa?
This page was loaded Dec 14th 2018, 12:44 pm GMT.