Ozymandias

Nov. 30th, 2021 | 02:48 am
music: Minenwerfer - AlpenpƤsse

I met a traveller from an antique land
Who said: "Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert. Near them, on the sand,
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown,
And wrinkled lip, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them and the heart that fed:
And on the pedestal these words appear:
My name is Ozymandias, king of kings;
Look on my works, ye Mighty, and despair!
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away."


A Shattered Visage

mans atdzejojums un stāsts )

Link | Leave a comment | Add to Memories


[info]apolineers sapnis

Nov. 10th, 2021 | 10:02 pmKomponistam un diriÄ£entam Jānim Mediņam bērnÄ«bā bijusi ļoti stingra mājskolotāja. Viņai esot paticis mazo audzēkni iepērt bez nekāda nopietna iemesla. Tā, piemēram, kādā reizē, kad viņŔ apguvis rakstu darbus, viņa viņam zvetējusi pa muguru ar lineālu, bet Jānim esot bijis skaļi jāskaita lÄ«dzi tam, ko viņŔ uzrakstÄ«jis: "PÄ«-le. VÄ«-le. MÄ«-le." Tas tamdēļ, lai blakus istabā sēdoÅ”ajai mātei, kura allaž klusi adÄ«jusi, nerastos nekādas aizdomas.

Tomēr Ŕī rÅ«gtā pieredze Mediņam kalpojusi par pamatu paÅ”a rakstura stingrÄ«bai tālākajā dzÄ«vē.

Tā man stāstīja viena muzejniece komponista lauku mājās, viņa memoriālajā istabā.
Sapnī.
PagājuŔajā naktī.


Es atkal visu laiku lasu tos mÅ«zikas skolotāju sludinājumus Darbs nevakcinētiem. un redzu, ka ar tiem ir visbēdÄ«gāk, jā, tieÅ”i mÅ«zikas skolotājiem kaut kādā provincē, Ä£itāras privātstundu pasniedzējiem, lÄ«nijdeju koučiem un visādām vienreizēju ideju Ä£eneratorēm no lauku mazpilsētām, nu, ir vēl dažas kategorijas, bet tagad jau ir arÄ« labs noiets un arÄ« atsaucÄ«ga mērkaÄ·auditorija, spriežot pēc komentētājiem. Tas ir, ES GRIBĒJU TEIKT, ka muzikalitāte un talants, kā arÄ« pedagoÄ£iskas noslieces varētu pat bÅ«t RISKA FAKTORS, piemēram, paskaties uz Vestrtardu Å imkusu ;(

Mediņa bildē arÄ«, ja ielÅ«kojas cieŔāk, ir kaut kas no tā Ciekura viegli pasistā skatiena. Ilgi skatÄ«ties nav ieteicams, var ievilkt gaismas tÄ«meklÄ« (tunelÄ«?) brr

Link | Leave a comment | Add to Memories


Kārlis Skalbe, latvieŔi un panteisms

Nov. 7th, 2021 | 01:42 am
music: Neon Vandal - Atomic WastelandJā, Kārlim patieŔām ir jubileja (142), bet kriÅ”jānis kaut ko te man kārtējo reizi klārē par panteismu, tā it kā bÅ«tu gudrāks par visiem, Kārli ieskaitot. Skaidrs, ka panteisms nav nekāda vulgāra ajtu reliÄ£ija ar kultu, svētajiem, ceremonijām un upuriem (teloÅ”u "jātniekiem un taurēm" ;) vai sausa metafiziska doktrÄ«na, bet dzejas, dzÄ«ves mākslas un pasaules redzējuma kategorija. Esmu to pētÄ«jis akadēmiski:

Dažas semestra darba priekÅ”aizstāvÄ“Å”anas tēzes )

Link | Leave a comment {4} | Add to Memories


Porux XXXL

Nov. 3rd, 2021 | 06:33 pm

Nē nu tas Poruka velis weel arween neatstājas no manÄ«m Å”ajā mÄ«gklainājā rÅ«dēnÄ«! Kārtoju vienu plauktu un atradu salocÄ«tu A0 (nulle) lapu, ko izdrukāju kaut kādā CopyPro vienam citam baltu filoloÄ£ijas B daļas triecienkursam par Blaumani pie vienas no Ievām Kalniņām (tās trakākās). Laikam sekojot nez kādām jaunākajām konferenču tendencēm, viena no kursa prasÄ«bām bija t.s. "stenda prezentācijas" sagatavoÅ”ana, jo acÄ«mredzot literatÅ«rzinātnes studentēm stenda prezentācijas solÄ«jās bÅ«t neatņemama akadēmiskās un profesionālās nākotnes sastāvdaļa. Kursa aprakstā tā arÄ« bija sacÄ«ts ā€“ "A0" ā€“, par ko pabrÄ«nÄ«jos, bet beigās izrādÄ«jos vienÄ«gais lohs, kas to ņēmis nopietni, jo vairumam kolēģu bija vai nu A1, vai pat A2 formāta stendu prezentācijas (vienai bija A3 lol). Bet tas jau nekas. Apkopoju un uzmaketēju tādu norm tālaika lobstermateriālu, kam ar literatÅ«rzinātni gan sakara visai maz, bet ar dzeltenās preses slejām papilnam, jebÅ”u pasniedzējai nebija iebildumu un pēc prezentācijas katrs dāvanā saņēma Å”o bezjēdzÄ«go Ä·ieÄ£eli. Vēl atceros, ka divās komandās bija jāstāda krustvārdu mÄ«kla par RÅ«di (kurā jāietver vismaz viena atsauce uz kursa ietvaros apmeklētā viņa un Jaņa Rozentāla memoriālajā dzÄ«voklÄ« redzēto) un mana kontribÅ«cija tai bija vārds KAŽOKS, bet jautājums ~ kāds ar Blaumaņa nāvi pastarpināti saistÄ«ts eksponāts tur atrodas? He he, kažoks atrodas

A0, baby: Blaumanis & Poruks: nesaskaņu hronoloģija
(ar vienu auŔīgu neuzmanības kļūdu Poruxa nāves (!) datumā)


Link | Leave a comment | Add to Memories


Mūžības skartais

Oct. 27th, 2021 | 12:12 pm
mood: jubilārs


Atcerējos, ka tomēr pie Cimdiņas laikam, bija viens B daļas triecienkurss speciāli par Čaku. Pie viena, rokoties mapēs, atradu arī eseju Nāves motīvs Aleksandra Čaka īsprozā, ko VISPĀR neatceros rakstījis. Bet stāv rakstīts, ka mana, un teksts arī pazīstams. Nu, tas tā... Don't be lox & Hail Čax!

Vēl daži diapozitÄ«vi )

Link | Leave a comment | Add to Memories


Čakam

Oct. 27th, 2021 | 11:02 am
mood: Ŕodien

120. JebÅ”u urbānais motÄ«vs mani saprotamu iemeslu dēļ nekad nav seviŔķi uzrunājis, ar Čaku (nejaukt ar Norisu) ir nācies ņemties vairāk, nekā bÅ«tu izvēlējies brÄ«vprātÄ«gi. No memoriālā dzÄ«vokļa apmeklÄ“Å”anas gan kaut kā izdevies izvairÄ«ties (no paÅ”as mājas, protams, ne, jo tur taču ir dzÄ«vojuÅ”i VISI ā€“ kā rats no devil dog evil, tā citos dzÄ«vokļos), ko nevar teikt par visādi citādi padziļinātu analÄ«zi literatÅ«rzinātnes studiju ietvaros. Jāsaka, arÄ« te man ir smaidÄ«jusi veiksme, jo viens un tas pats, ja nu vienÄ«gi mazliet modificēts, referāts/prezentācija par Mūžības skartajiem labi noderēja divos atseviŔķos kursos ā€“ gan pie Kalniņas, gan... ēē, Cimdiņas? Nē, pie Cimdiņas es referēju Jāņa Kalniņa Raini, bet es tieŔām neatceros. Katrā ziņā otrajā reizē jau gāja sviestaināk un pat sadÅ«Å”ojos meitenēm uzlikt Skyforger, jebÅ”u abās (reizēs) izteicu un biju spiests argumentēt viedokli, ka par Ä«stu eposu Å”o liroepisko ciklu saukt tomēr nevar. Pie Radzobes (rip) savukārt bija cits tirgus ā€“ tur nācās prezentēt poēmas Fransuā Vijons analÄ«zi, kurai piegāju no arhetipiskā Džekila & Haida leņķa, bet par to jau ciboju toreiz. Savu mīļāko diapozitÄ«vu gan atļauÅ”os atkārtot:Link | Leave a comment | Add to Memories


JP2

Oct. 25th, 2021 | 06:34 pm

Labi, cik var par to PÄ«tersonu, vai ne? Tagad par kaut ko Cibai tuvāku, proti, paÅ”a Cibiņa tēti, to pirmo Ŕķirto (vai miruÅ”o) mātes vÄ«ru, ko bērns pat neatceras, spÄ«doÅ”u literātu un paranoidālo Å”izofrēniÄ·i Jāni Poruku (1871ā€“1911). Bez Kaujas pie Knipskas un Pērļu Zvejnieka (kā arhetipa), esmu viņam pateicÄ«gs arÄ«, piemēram, par viena franču multeņu tēla (tāda padumja kaÄ·a ar aristokrāta ambÄ«cijām) vārda lokalizāciju Runcē, kas nāk no tiem stāstiem, kurus viņŔ rakstÄ«ja piespiedu kārtā ieslēgts redakcijā:

ā€œKā Porukam gāja ar rakstÄ«Å”anu, par to liecina vairākkārtÄ«gi notikumi Plātesa izdoto, dr. P. ZālÄ«Å”a vadÄ«to laikrakstu redakcijās. Porukam, kā zināms, bija privilēģija naudu saņemt pēc manuskripta nodoÅ”anas. Bet naudas ievajadzējās arÄ« tad, kad vēl nekas nebij uzrakstÄ«ts /../ Nu redaktors, negribēdams mocÄ«t rakstnieku, Ä·eras pie jauna lÄ«dzekļa. TiklÄ«dz Poruks atnāk lÅ«gt avansu, viņu ieslēdz atseviŔķā istabā, kur uz galda jau gaida papÄ«rs, spalva un tinte, un lÅ«dz uzrakstÄ«t kādu gabalu. Rakstnieks sēstas un raksta un ā€“ arÄ« uzraksta. Kad pēc dažām stundām, lielākais pēc stundām piecām seŔām, darbs jau padarÄ«ts ā€“ Poruku izlaiž, viņam samaksā honorāru, un apmierinātas ir abas puses.ā€ (A. Goba, 1925, 194)

Bet ir vēl kāda interesanta, reizē triviāla un kosmiska sagadÄ«Å”anās, kurai gadiem pat nebiju pievērsis seviŔķu uzmanÄ«bu. Telefonā internetu lietoju minimāli, tādēļ nekad neesmu iesprindzis uz ērtākas personalizētas tÄ«mekļa pārlÅ«klietotnes (tur Chrome vai FF) ievieÅ”anu un vēsā mierā izmantoju androÄ«da defaulto "Browser" app, jebÅ”u Å”is un tas tur mēdz gļukot, piemēram, viena problēma ir grāmatzÄ«mes, kuras pēc lapu atzÄ«mÄ“Å”anas nav iespējams pārkārtot, bet tikai izdzēst (es lielākoties nedzÄ“Å”u). Kad man uzradās tagadējais telefons, acÄ«mredzot literatÅ«rzinātnes lekcijās pie Vecgrāvja aktuāls bija jaunromantisms un Jānis Poruks, par ko liecina tas, ka viena no pirmajām deviņām grāmatzÄ«mēm (no kurām četras ir dažādi cibas fÄ«di) ir Poruka dzejolis Pa ziedoņa lejām esi gājis Letonikā (pie viena, visu cieņu Tildei ā€“ par visu; pie viņiem, starp citu, strādā mans jaunākais brālis, IT doktors, bet tas jau oftopiks). LÅ«k, un tā defaultā androÄ«da "Browser" grāmatzÄ«mju izvēlne man regulāri mēdz gļukot un izlikties, ka es esmu izvēlējies nevis, piemēram, tagad lasÄ«t cibu, bet gan Poruku. Vispirms par ziedoņa lejām, tad jau par pasaules cietumu, bet es parasti tālāk nemaz neskrollēju. Vienvārdsakot, sanāk, ka bieži eju pie cibiņiem, bet nonāku pa taisno pie paÅ”a Cibas pirmavota un Telosa (nejaukt ar interneta žurnālu, kuram, starp citu, mans "Browser" joprojām atver tikai logosu) reizē. Ar to tad arÄ« Å”odienas ciboÅ”anai varētu pielikt punktu (bet ne jau tai LV industriāļu, he he), paliekot mēreni atvērtam mikrociboÅ”anas, proti, komentÄ“Å”anas piedāvājumiem. Don't be lox & Hail Porux!


Pa ziedoņa lejām esi gājis

Pa ziedoņa lejām esi gājis ā€“
Un neesi rozes skūpstījis?
Ai, jaunekli, jaunības sārtās dzīves
Tad neesi tu pelnījis!

Pa ziedoņa lejām esi gājis ā€“
Un neesi laimībā smaidījis?
Un, kaut ar tu mirsti ideāliem,
Par velti tu esi dzīvojis.


Pasaules cietumā

Smiekli, lāsti, ķēžu skaņas,
Nopūtas, dažs sāpīgs smaids...
Čuksti, lÅ«gÅ”anas un dziesmas,
Apspiests izmisuŔā vaids...
Gribu aizmigt, aizmirst visu,
Jā, pat vēlos iznīkt, mirt;
Trīsām pieri rokās spriežot,
Karstas asaras sāk birt.
Bet tad pamostos un redzu ā€“

Link | Leave a comment {1} | Add to Memories


Saruna ar Cibiņu

Oct. 14th, 2021 | 10:05 am
music: JNNY COBRA - Guess Who's Back?Izmantojot izdevÄ«bu, vēlos stingri piebilst, ka komats starp "ir" un "kur" Cibiņa pēdējā atbildē ir fakultatÄ«vs. Neilgi pirms studijām kaut ko par Å”o jau ciboju, bet studiju laikā guvu tam arÄ« autoritatÄ«vu apstiprinājumu (no Ilzes Lokmanes). Atslēga ir interpretēt to nedalāmo vārdu savienojumu aiz "ir" vai "nav" ("kur iet", "ko ēst" u.tml.) kā teikuma priekÅ”metu. Es Å”ajos gadÄ«jumos parasti nelieku, jo... valodas lÄ«dzekļu ekonomija, pieņemsim.

Link | Leave a comment {6} | Add to Memories


#gribustudēt

Oct. 1st, 2021 | 07:17 am

Nezaprotu, ko tie daži abdalÄ«tie klusētāji zilajos džempÄ«Å”os ņemas; vienmēr tak var studēt tālmācÄ«bā, tas ir, ja augstskolai ir tāda programma; LLU, piemēram, ir, tā arÄ« labāk atbilztu Å”o "patstāvÄ«gi domājoÅ”o" prātu kompetencēm. Bet, ja tu vari atļauties RSU, tad vari arÄ« atļauties katru otro dienu taisÄ«t testu

Link | Leave a comment {6} | Add to Memories


Gadi un cilvēki

Jul. 9th, 2021 | 01:00 pm

Hehe, cibas galvenais burkŔķis aizrādÄ«ja, ka sen neesmu atjaunojis savu žurnālu (tāpēc laikam neesmu tiesÄ«gs komentēt viņējā), nu tad, lai ar kaut ko sāktu, sākÅ”u ar to, ka 2019. gadā beidzot Ä«stenoju Ŕķietami neÄ«stenojamo un tieÅ”i LU simtgadē ieguvu augstāko izglÄ«tÄ«bu (baltu filoloÄ£ijā). Diplomdarbu rakstÄ«ju par Jāņa Veseļa teiksmām, jo pamanÄ«ju iespēju starpdisciplināri papētÄ«t dievturÄ«bu, tādēļ par tā gada subjektÄ«vi nozÄ«mÄ«gāko cilvēku ("publisko figÅ«ru") droÅ”i vien bÅ«tu jāatzÄ«st Å”is literāts, jebÅ”u pētniecÄ«bas procesā gana agri sāku apÅ”aubÄ«t viņa morāli ētisko kompasu Ä£imenes jautājumos. 2020. gada cilvēks man personÄ«gi bija Džordans B. PÄ«tersons (aukstajos mēneÅ”os ik vakaru staidzinot suņus Lielajos kapos, noklausÄ«jos diezgan daudz lekciju), savukārt Å”ogad tas neapÅ”aubāmi ir Navaļnijs. Interesanti, ka abiem kopÄ«gs tas, ka daļu pērnā abi pavadÄ«ja komā. Tāpēc jāteic, ka no tādām pēdējā laika autoritātēm par labu veselÄ«bai gan noteikti visvairāk nācis bÅ«s Vims Hofs. TrÄ«s minÅ«tes aukstā Å«denÄ« ik rÄ«tu iesaku visiem! Bet, runājot par cibu, tie parodiju konti ir jautrākais, kas te noticis kopÅ” neatminamiem laikiem. Cepuri nost autoram/ei/iem/ēm! BBS? <6 <6 <6

Link | Leave a comment {13} | Add to Memories


Instrumentācija

Oct. 26th, 2017 | 11:25 pm

Bet mana sirds ir apgrauzta serde
Prāts -- sagāzies siena zārds
Laiks -- piesūcies smeldzes kā ērce
MazdārziņŔ -- neizravēts

Link | Leave a comment {5} | Add to Memories


Feb. 22nd, 2017 | 04:08 pm

Pamanīju, ka, neaizejot uz Radzobi, paveras laika logs, un izmantoju to.

Nevienam sūdam pasaulē nav pienākuma tevi neievainot,

Baldur

Link | Leave a comment {6} | Add to Memories


Nov. 14th, 2016 | 11:54 pm

NoskatÄ«jos Kirila Serebreņikova jauno filmu, kas bija tik lieliska, ka lika man no sajÅ«smas raudāt. 5/5, un early contender for personal MOTY2016. Tu arÄ« to vari izdarÄ«t, ja saproti krievu valodu, piemēram, Å”eit.

Link | Leave a comment {1} | Add to Memories


Drone

Nov. 1st, 2016 | 11:19 pm

V. Muktupāvela lekcijā iemācÄ«jos, ka drone jau sen latviskojas kā "burdons", jēdziens nāk no franču valodas un semantiski saistÄ«ts ar kamenes dÅ«kÅ”anu. Izrādās, ritenis nav jāizgudro no jauna.

Sanāk, ka tas burdons, ko es stabili klausos, ir elektriskais burdons

Link | Leave a comment {3} | Add to Memories


LU

Jul. 19th, 2016 | 03:33 pm

Pēc pirmās kārtas esmu 33. vietā

Manuprāt, ļoti laba vieta :)

Veltījums ankhiem:Link | Leave a comment {64} | Add to Memories