f/o kristieti

Nov. 22nd, 2021 | 04:38 pm
music: Minuit Machine


For non-mathies - the button basically is equating god with an imaginary number so it basically says god is imaginary. The square root of -1 is usually written as i. So you could write god = i, which could still be read as god is imaginary if your a mathie, or i am god if you take sort of a literal read of it.

As a side note imaginary numbers are one component of complex numbers; one way of expressing complex numbers is R + ni where R and n ares any real numbers. Thus Real numbers are just a sub-set of complex numbers with n=0.

The naming is a bit unfortunate since imaginary numbers, like i, are not imaginary, they do exist and complex numbers arenā€™t complex; once you can get past the way we educate kids about numbers.

If we could go back and change things weā€™d probably call complex numbers, Real. And what we currently call Real numbers, would be almost-real or something like that.

One of the many lies you are taught in school is that there is no such thing as a square root of a negative number. This is false as there is always a Complex root, just no Real root. Complex maths was discovered/used when working out the roots of various polynomial equations, however early on the complex numbers were seen as a trick rather than something that was an actual mathematical construct and any answer including a complex number would be ignored; thus part of the reason for the use of imaginary.

Ktulu, Å”itais bija tas, kas man jāmācās, ja? Es tÅ«lÄ«t izlasÄ«Å”u vēlreiz

Link | Leave a comment | Add to Memories


āœØ

Nov. 8th, 2021 | 09:14 amA horse is a horse, of course, of course. Bet vispār Ŕī mēme man atgādināja to vietu Kastaņedas grāmatās, kur dons Huans vai dons Henāro, vai abi divi apskaidro (trollē) Karlosu, ka, jebÅ”u absolÅ«to Visumu radoÅ”o un aprijoÅ”o bÅ«tni burvji dēvē par Ērgli, tas Ä«stenÄ«bā ir ļoti smieklÄ«gi, jo ērgļi, kā tas visiem labi zināms, arÄ«... (dirÅ”). AnaloÄ£iski (he he), tie paÅ”i sengrieÄ·i, kas zvaigznājā saskatÄ«ja zirgu, naksnÄ«gajās debesÄ«s saskatÄ«ja arÄ« zirga dibenu. SmieklÄ«gi? Vismaz par tēmu (autentiski)

Link | Leave a comment {4} | Add to Memories


Porux XXXL

Nov. 3rd, 2021 | 06:33 pm

Nē nu tas Poruka velis weel arween neatstājas no manÄ«m Å”ajā mÄ«gklainājā rÅ«dēnÄ«! Kārtoju vienu plauktu un atradu salocÄ«tu A0 (nulle) lapu, ko izdrukāju kaut kādā CopyPro vienam citam baltu filoloÄ£ijas B daļas triecienkursam par Blaumani pie vienas no Ievām Kalniņām (tās trakākās). Laikam sekojot nez kādām jaunākajām konferenču tendencēm, viena no kursa prasÄ«bām bija t.s. "stenda prezentācijas" sagatavoÅ”ana, jo acÄ«mredzot literatÅ«rzinātnes studentēm stenda prezentācijas solÄ«jās bÅ«t neatņemama akadēmiskās un profesionālās nākotnes sastāvdaļa. Kursa aprakstā tā arÄ« bija sacÄ«ts ā€“ "A0" ā€“, par ko pabrÄ«nÄ«jos, bet beigās izrādÄ«jos vienÄ«gais lohs, kas to ņēmis nopietni, jo vairumam kolēģu bija vai nu A1, vai pat A2 formāta stendu prezentācijas (vienai bija A3 lol). Bet tas jau nekas. Apkopoju un uzmaketēju tādu norm tālaika lobstermateriālu, kam ar literatÅ«rzinātni gan sakara visai maz, bet ar dzeltenās preses slejām papilnam, jebÅ”u pasniedzējai nebija iebildumu un pēc prezentācijas katrs dāvanā saņēma Å”o bezjēdzÄ«go Ä·ieÄ£eli. Vēl atceros, ka divās komandās bija jāstāda krustvārdu mÄ«kla par RÅ«di (kurā jāietver vismaz viena atsauce uz kursa ietvaros apmeklētā viņa un Jaņa Rozentāla memoriālajā dzÄ«voklÄ« redzēto) un mana kontribÅ«cija tai bija vārds KAŽOKS, bet jautājums ~ kāds ar Blaumaņa nāvi pastarpināti saistÄ«ts eksponāts tur atrodas? He he, kažoks atrodas

A0, baby: Blaumanis & Poruks: nesaskaņu hronoloģija
(ar vienu auŔīgu neuzmanības kļūdu Poruxa nāves (!) datumā)


Link | Leave a comment | Add to Memories


Rekviēms Lohu veserim

Oct. 31st, 2021 | 05:45 am
mood: šŸ„”āœØ

Maķtvajuzanagu ka gribās uz Zivedirju
Ādolfam reiz arī tāpat gāja - gavilēja nozombētie viņam.
Nepareizos krāsnÄ« dedzināja, balstoties uz ā€œzinātniskāmā€ ziņām.

Daudzus, arÄ« mani, sirmo bardu, sirdsapziņa Å”ajā tumsā vada...


I REQUIEM MEAM DOLEAT

#potatofolk #tawta #koviddiktatūŗa #maķtvajuzanogu #kāgribasuzzivedriju #piedidža

Link | Leave a comment | Add to Memories


Oct. 6th, 2021 | 10:15 amLink | Leave a comment {2} | Add to Memories


:'(

Sep. 26th, 2021 | 08:55 pm
mood: kļūs tikai jautrāk

Parafeju vienkārŔi izvaro

Link | Leave a comment {4} | Add to Memories