The Face of 1202

Jan. 1st, 2022 | 11:33 am
music: Lingua IgnotaBUTCHER OF THE WORLD )

Link | Leave a comment {1} | Add to Memories


Dec. 4th, 2021 | 10:12 pmPaceļas acis, vai varbūt tā saule,
es nezinu droŔi kā izskatās rīts.
Palātas durvis ved uz ārpasauli,
bet no tās nekas nav apsolīts.


Varu saderēt, ka BuiÄ·i besÄ« arÄ« Grēta TÅ«nberga. KriptovalÅ«ta, starp citu, ir viens no lielākajiem piesārņojuma radÄ«tājiem pasaulē. Visa tā serveru grieÅ”anās un ciparu skaitÄ«Å”ana rada milzu ekoloÄ£isko oglekļa pēdu. Tas ir viens no tās lielākajiem mÄ«nusiem planetārā kontekstā https://www.investopedia.com/tech/whats-environmental-impact-cryptocurrency/

Link | Leave a comment | Add to Memories


ÄŖsteÄ«ba

Nov. 13th, 2021 | 12:18 pm
music: The Broken Breath - Eternal Amnesty

ÄŖstenÄ«bā, kad 2008. gada ziemā pirmoreiz noskatÄ«jos Zeitgeist, es arÄ« baigi pavilkos, jebÅ”u visvairāk par to pirmo mitoloÄ£isko, anti-katolisko ievaddaļu (iesaku), kas savā ziņā pilda perfektas ēsmas funkciju, lai pavilktos arÄ« par turpmāko. Pirms tam bija tikai pusnopietni ierēkts par reptiloÄ«diem un sava dzÄ«ve interesēja vairāk par politiku, par kuru bija skaidrs, ka tur korumpēts ir viss, un ārpasauli, par kuru bija skaidrs, ka noteicēji tajā ir naudasmaisi un to oikonomiskās intereses. Kādus gadus arÄ« seviŔķi neapÅ”aubÄ«ju to, ka 911 varētu bÅ«t inside job, jo viss pārāk aizdomÄ«gi saskan ar apzinātu Jāņa atklāsmes grāmatas ("mazliet" overrated psihodēliskā delÄ«rija) scenārija izspēlÄ“Å”anu džihādistu demonizÄ“Å”anai, taču tad vienreiz bija jātulko (gan jau (((illuminātiem))) piederoŔā) NatGeo dokumentālā filma par WTC teroraktu, kurā, PROTAMS, nav nekā par Building 7, kā dēļ nevarēju nepadarÄ«t to bēdÄ«gi slaveno savu research un nekonstatēt, ka tās sabrukÅ”anai ir, pavisam, leÄ£itÄ«ms un garlaicÄ«gs izskaidrojums; arÄ« galveno torņu jautājumā aviodegvielas degÅ”anas temperatÅ«ra vispār ir sekundārs oftopiks, kas sen jau iznests no bunkura. Galvenais, ka sapratu: romantiskāk taču ir ticēt, ka Jāņa atklāsmes grāmata patieŔām piepildās realitātē un/vai ka tie patieŔām ir nikni saracēņu mudžahedÄ«ni, kas uzbrÅ«k Rietumu civilizācijai (bet VĒL romantiskāk tam, ka Rietumu civilizācija viņiem to ļauj un pat palÄ«dz darÄ«t; tas tā, lai bÅ«tu arÄ« kāda sazvērestÄ«ba, bet nu jau nu tāda, ka ISIS ir izdomāti, bet Baraks un Binladens patiesÄ«bā otrās pakāpes brālēni). Obamas/Osamas/Okamas bārdasnazis tāpat neiztur lielāko daļu konspirologu argumentu, ok, tas ir interesants kā (distopiskā) sci-fi/alt-history/online-LARP žanrs uz papÄ«ra, kamēr netraucē dzÄ«vot nevienam citam, bet brÄ«dÄ«, kad sāk čakarēt eksistenci pārējai sabiedrÄ«bai, robeža starp fantāziju un Ä«stenÄ«bu ir pārkāpta nepieņemā gradācijā, un samiernieciski stāvēt tam "pāri" vai nomaļus kļūst tā kā... nevÄ«riŔķīgi? neautentiski?

LÅ«dzu, jums, bļe, dÅ«ras, svimpji un klofiji, caurums Pentagonā. Kas vēl nav skaidrs??? Ā fotoÅ”ops, jaLink | Leave a comment {2} | Add to Memories


LāčplÄ“Å”a ētoss

Nov. 11th, 2021 | 10:50 pm
mood: ethos logos pathos

Man ir viens laifhaks tiem, kurus apsÅ«dz savas mazvērtÄ«bas vai insecurity sajÅ«tas kompensÄ“Å”anā ar dažādu (visbiežāk apsÅ«dz jau par subjektÄ«vi nepatÄ«kamu) paÅ”apliecināŔanos kā dzÄ«vē, tā uz skatuves, internetā vai politikā un citur: apzināties, ka cilvēks kā tāds ir fundamentāli mazvērtÄ«gs un, pavisam, nav safe & secure Å”ajā mazprognozelējamā (paldies, telefon) pasaulē, tālab tie, kuriem Ŕādu "kompleksu" "nav" (tieÅ”i visādi reliÄ£iski vai ideoloÄ£iski aptaurēti frÄ«ki rada iespaidu, ka nav), vienkārÅ”i peldas self-serving ilÅ«zijās un dzÄ«vo blissful maldos. Lepnums par atteikÅ”anos no neverificējamiem māņiem ir tikums (autentisks)

Link | Leave a comment | Add to Memories


Mēs sirojam visur, lai gara bads beigtos

Nov. 10th, 2021 | 02:04 pm
mood: epic

Tev tikai vaig Ŕito

Link | Leave a comment {12} | Add to Memories


JP2

Oct. 25th, 2021 | 06:34 pm

Labi, cik var par to PÄ«tersonu, vai ne? Tagad par kaut ko Cibai tuvāku, proti, paÅ”a Cibiņa tēti, to pirmo Ŕķirto (vai miruÅ”o) mātes vÄ«ru, ko bērns pat neatceras, spÄ«doÅ”u literātu un paranoidālo Å”izofrēniÄ·i Jāni Poruku (1871ā€“1911). Bez Kaujas pie Knipskas un Pērļu Zvejnieka (kā arhetipa), esmu viņam pateicÄ«gs arÄ«, piemēram, par viena franču multeņu tēla (tāda padumja kaÄ·a ar aristokrāta ambÄ«cijām) vārda lokalizāciju Runcē, kas nāk no tiem stāstiem, kurus viņŔ rakstÄ«ja piespiedu kārtā ieslēgts redakcijā:

ā€œKā Porukam gāja ar rakstÄ«Å”anu, par to liecina vairākkārtÄ«gi notikumi Plātesa izdoto, dr. P. ZālÄ«Å”a vadÄ«to laikrakstu redakcijās. Porukam, kā zināms, bija privilēģija naudu saņemt pēc manuskripta nodoÅ”anas. Bet naudas ievajadzējās arÄ« tad, kad vēl nekas nebij uzrakstÄ«ts /../ Nu redaktors, negribēdams mocÄ«t rakstnieku, Ä·eras pie jauna lÄ«dzekļa. TiklÄ«dz Poruks atnāk lÅ«gt avansu, viņu ieslēdz atseviŔķā istabā, kur uz galda jau gaida papÄ«rs, spalva un tinte, un lÅ«dz uzrakstÄ«t kādu gabalu. Rakstnieks sēstas un raksta un ā€“ arÄ« uzraksta. Kad pēc dažām stundām, lielākais pēc stundām piecām seŔām, darbs jau padarÄ«ts ā€“ Poruku izlaiž, viņam samaksā honorāru, un apmierinātas ir abas puses.ā€ (A. Goba, 1925, 194)

Bet ir vēl kāda interesanta, reizē triviāla un kosmiska sagadÄ«Å”anās, kurai gadiem pat nebiju pievērsis seviŔķu uzmanÄ«bu. Telefonā internetu lietoju minimāli, tādēļ nekad neesmu iesprindzis uz ērtākas personalizētas tÄ«mekļa pārlÅ«klietotnes (tur Chrome vai FF) ievieÅ”anu un vēsā mierā izmantoju androÄ«da defaulto "Browser" app, jebÅ”u Å”is un tas tur mēdz gļukot, piemēram, viena problēma ir grāmatzÄ«mes, kuras pēc lapu atzÄ«mÄ“Å”anas nav iespējams pārkārtot, bet tikai izdzēst (es lielākoties nedzÄ“Å”u). Kad man uzradās tagadējais telefons, acÄ«mredzot literatÅ«rzinātnes lekcijās pie Vecgrāvja aktuāls bija jaunromantisms un Jānis Poruks, par ko liecina tas, ka viena no pirmajām deviņām grāmatzÄ«mēm (no kurām četras ir dažādi cibas fÄ«di) ir Poruka dzejolis Pa ziedoņa lejām esi gājis Letonikā (pie viena, visu cieņu Tildei ā€“ par visu; pie viņiem, starp citu, strādā mans jaunākais brālis, IT doktors, bet tas jau oftopiks). LÅ«k, un tā defaultā androÄ«da "Browser" grāmatzÄ«mju izvēlne man regulāri mēdz gļukot un izlikties, ka es esmu izvēlējies nevis, piemēram, tagad lasÄ«t cibu, bet gan Poruku. Vispirms par ziedoņa lejām, tad jau par pasaules cietumu, bet es parasti tālāk nemaz neskrollēju. Vienvārdsakot, sanāk, ka bieži eju pie cibiņiem, bet nonāku pa taisno pie paÅ”a Cibas pirmavota un Telosa (nejaukt ar interneta žurnālu, kuram, starp citu, mans "Browser" joprojām atver tikai logosu) reizē. Ar to tad arÄ« Å”odienas ciboÅ”anai varētu pielikt punktu (bet ne jau tai LV industriāļu, he he), paliekot mēreni atvērtam mikrociboÅ”anas, proti, komentÄ“Å”anas piedāvājumiem. Don't be lox & Hail Porux!


Pa ziedoņa lejām esi gājis

Pa ziedoņa lejām esi gājis ā€“
Un neesi rozes skūpstījis?
Ai, jaunekli, jaunības sārtās dzīves
Tad neesi tu pelnījis!

Pa ziedoņa lejām esi gājis ā€“
Un neesi laimībā smaidījis?
Un, kaut ar tu mirsti ideāliem,
Par velti tu esi dzīvojis.


Pasaules cietumā

Smiekli, lāsti, ķēžu skaņas,
Nopūtas, dažs sāpīgs smaids...
Čuksti, lÅ«gÅ”anas un dziesmas,
Apspiests izmisuŔā vaids...
Gribu aizmigt, aizmirst visu,
Jā, pat vēlos iznīkt, mirt;
Trīsām pieri rokās spriežot,
Karstas asaras sāk birt.
Bet tad pamostos un redzu ā€“

Link | Leave a comment {1} | Add to Memories


Sep. 9th, 2021 | 06:22 pm

Džordans B. PÄ«tersons ir teicis, ka, pirms Ä·erties pie pasaules lāpÄ«Å”anas, vispirms paÅ”am jāsaved sava māja ideālā kārtÄ«bā. Es, piemēram, neÅ”aubos, ka Methodrone dzÄ«vesvieta ir tuvu tādai kārtÄ«bai, jo viņa par savu mājas soli mēdz ierakstÄ«t žurnālā, turklāt nav pamata domāt, ka pasauli lāpa vairāk, nekā sevi. SAVUKĀRT daži citi pasaules lāpÄ«tāji cibosfērā gan man Ŕādu pārliecÄ«bu nerada, jo aktÄ«vi noliedz jelkādu vajadzÄ«bu radÄ«t par sevi cienÄ«jamu iespaidu, kas varētu nemaz nebÅ«t tik grÅ«ti, ja ļautu spriest par viņiem arÄ« pēc darbiem, nevis tikai vārdiem. Vārdi ir kā kartupeļi, jo (pabeidz pats)

Link | Leave a comment {4} | Add to Memories


Jul. 20th, 2021 | 09:01 am

Karavāna iet tālāk, tikai suņu gan baigi daudz (rej). Bet tad tu saproti, ka tiem vienkārÅ”i ir bezjēgā skaļas rÄ«kles, slikta audzināŔana, intelekts kā divgadÄ«gam bērnam un lÄ«dz ar to augsts pamanāmÄ«bas koeficients. Tik daudz jau viņu nemaz nav, un karavāna aizies, kur tai jāaiziet. Tas loÄ£iski, ka karavānai ir saimnieks; kas tā par karavānu bez saimnieka? Suņiem arÄ« lielākoties ir saimnieki.

Link | Leave a comment {1} | Add to Memories


Kabala III

Apr. 13th, 2016 | 10:39 am
mood: aizlidot

Nu tad, lai būtu godīgi,

visu, ko es vispār zinu par subj.,

esmu dzirdējis no Ŕī viedā sirmgalvja :)

Cilvēks un Kosmoss

Link | Leave a comment {1} | Add to Memories