Kārlis Skalbe, latvieši un panteisms

« previous entry | next entry »
Nov. 7th, 2021 | 01:42 am
music: Neon Vandal - Atomic WastelandJā, Kārlim patiešām ir jubileja (142), bet krišjānis kaut ko te man kārtējo reizi klārē par panteismu, tā it kā būtu gudrāks par visiem, Kārli ieskaitot. Skaidrs, ka panteisms nav nekāda vulgāra ajtu reliģija ar kultu, svētajiem, ceremonijām un upuriem (telošu "jātniekiem un taurēm" ;) vai sausa metafiziska doktrīna, bet dzejas, dzīves mākslas un pasaules redzējuma kategorija. Esmu to pētījis akadēmiski:

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {4}

from: virinātājs (parasti krišjānis)
date: Nov. 7th, 2021 - 10:52 am
Link

Tātad panteisms nemaz nav reliģija, bet gan dažu postkristīgu rietumnieku apziņā dzimusi "pasaules izjūta", jebšu atruna, lai nenodarbotos ar reliģiju un kultu? Turklāt, redzot, ka smejies par darba zaudētājiem, jāsecina, ka panteisms neko nezina par ētiku.

Reply | Thread


Ever After

from: [info]bauda
date: Nov. 7th, 2021 - 05:36 pm
Link

Muļķi, tu izlasīji visus slaidus vai tikai pārskrēji ar acīm, lai atrastu, par ko pakratīt līko, no kura nezkālab liecies izzīdis tendenciozi aplamo pieņēmumu, ka panteistam obligāti jāsintezē sava radikālā brīvība ar kristīgo ētiku? Vai to, ka es esmu Skalbes sekotājs? Wtf? Es rakstīju par viņu akadēmisko darbu. Bet, lai nenodarbotos ar reliģiju un kultu, nekādas atrunas nav vajadzīgas, tieši otrādi.

Reply | Parent | Thread


from: virinātājs (parasti krišjānis)
date: Nov. 7th, 2021 - 10:29 pm
Link

Panteisms un radikālā brīvība? Lūdzu, turpini. Redzu, ka tu savu radikālo panteista brīvību izmanto, lai personīgi apceltu cilvēkus internetā. No kā jāsecina: pēc augļiem jums būs to pazīt!

Reply | Parent | Thread


Ever After

from: [info]bauda
date: Nov. 7th, 2021 - 11:26 pm
Link

Kas man ir jāturpina? Beidz man pārmest oftopikus, ja tev pašam gandrīz nekad nekas nav sakāms par tēmu, bet tikai par mēdiju. Idiots. Tev ir ko teikt arī par šodienas jubilāru? Ja nav, pis prom un/vai pis savu sievu (vagināli vai cerebrāli, man pajāt). Tātad, par tēmu:

Kura ir tava mīļākā Skalbes pasaka? Mana "Karaļa krāsnkuris"

Lasa Aleksandrs Kūlainis

Reply | Parent