smth
September 8th, 2020 
11:28 pm - rudens
Veļu laiks nav aiz kalniem. Šodien visādi sīkumi atgādina Kazīšu babu. 17 gadus atpakaļ septembra sākumā viņu vēl satiku dzīvu...
This page was loaded Oct 28th 2020, 6:35 pm GMT.